De overheid heeft ervoor gekozen om de eIDAS-infrastructuur onder te brengen binnen het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (eTD). Alleen erkende makelaars van eHerkenning|Idensys kunnen uw dienstverlening toegankelijk maken voor Europese burgers en bedrijven. Dit kan nu met koppelvlak 1.11 en 1.11 Service Pack eIDAS en op termijn met koppelvlak 1.13.

pictogram makelaar eherkenning idensys

Er zijn verschillende erkende eHerkenning- en Idensys-makelaars. Ze voldoen allemaal aan dezelfde eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming van persoonlijke gegevens. De overheid beheert deze afspraken en controleert of ze worden nagekomen. De makelaars concurreren met elkaar op prijs en gebruiksgemak. Hierdoor ontstaat marktwerking en kunt u op basis van uw criteria zelf kiezen bij welke makelaar u een contract afsluit. Vraag bij 1 of meerdere makelaars een offerte aan en geef hierin aan wat uw wensen zijn.

Kijk verder op eHerkenning.nl/eIDAS of idensys.nl/eIDAS of neem direct contact op met een erkende eHerkenning- of Idensys-makelaar.

eHerkenning

Naast een aansluiting op de eIDAS-infrastructuur kunnen de erkende makelaars er ook voor zorgen dat uw organisatie aansluit op eHerkenning. eHerkenning is de standaard oplossing voor online toegang in het zakelijk domein. Met eHerkenning kunnen Nederlandse bedrijven toegang krijgen tot uw digitale dienstverlening. Om eHerkenning te accepteren maakt u gebruik van hetzelfde koppelvlak als voor eIDAS.

Idensys

Vanaf 2016 tot eind 2018 konden Nederlandse burgers gebruik maken van Idensys om in te loggen bij geregistreerde pilotorganisaties. Deze pilots liepen per 31 december 2018 af.