Naast het invoeren van de Europese eIDAS-verordening is de Nederlandse overheid bezig met het opstellen van de Wet Digitale Overheid. Een onderdeel hiervan is het voorbereiden van een routeringsvoorziening. Wachten op deze ontwikkelingen maakt dat uw organisatie voor langere tijd niet voldoet aan de eIDAS-verordening.

pictogram wet digitale overheid

Hoe verhoudt de eIDAS-verordening zich tot de Wet Digitale Overheid?

In de Wet Digitale Overheid wordt de digitale toegang tot dienstverlening wettelijk vastgelegd voor burgers en bedrijven. De inlogmiddelen waarmee zij mogen inloggen worden bij wet bepaald. In het huidige wetsvoorstel zijn de bestaande middelen DigiD, eHerkenning en de Europees erkende inlogmiddelen opgenomen. De mogelijkheden voor additionele private middelen als alternatief voor DigiD worden onderzocht.

De Wet Digitale Overheid is voor akkoord naar de Kamer verstuurd. Wanneer de wet van kracht wordt, zijn de vastgelegde inlogmiddelen verplicht voor de hele overheid en voor organisaties binnen een aantal door de overheid gereguleerde sectoren, zoals de zorgsector en de pensioensector.

De eIDAS-verordening brengt vanaf 29 september 2018 een verplichting met zich mee. De Wet Digitale Overheid moet nog worden aangenomen. De verwachting is dat de wet per 1 juli 2019 van kracht wordt. Om tijdig te voldoen aan de eIDAS-verordening dient u aan te sluiten op een makelaar van eHerkenning.

pictogram routeringsvoorziening

Relatie tot de routeringsvoorziening

Als onderdeel van de Wet Digitale Overheid is de overheid bezig met de voorbereidingen voor een routeringsvoorziening. Zo kunnen dienstverleners via 1 koppelvlak, 1 contract en 1 factuur meerdere inlogmiddelen voor Nederlandse én Europese burgers accepteren. In Q4 2018 start de eerste pilot. Na een succesvolle evaluatie van deze pilot kunnen andere dienstverleners gefaseerd in productie aansluiten. In het huidige wetsvoorstel is deze routeringsvoorziening niet als verplichting opgenomen. Ook is eHerkenning in deze conceptwet niet opgenomen als onderdeel van de routeringsvoorziening.

Uw organisatie is verplicht om te voldoen aan de eIDAS-verordening en de toekomstige Wet Digitale Overheid. U kunt voor de eIDAS-verordening gebruik maken van de bestuurlijk akkoord bevonden infrastructuur en aansluiten op een eHerkenningsmakelaar. Indien uw organisatie besluit om te wachten op de routeringsvoorziening betekent dit dat u voor bepaalde tijd niet voldoet aan de eIDAS-verordening. Uw organisatie draagt hiervoor de risico's. Meer over de mogelijke consequenties leest u in 'Hoe implementeert Nederland de eIDAS-verordening?'.