Iedere Europese lidstaat heeft de keuze om nationale inlogmiddelen voor burgers en bedrijven gereed te maken voor grensoverschrijdend gebruik. Na een evaluatieproces van de Europese lidstaten krijgt het inlogmiddel de status 'eIDAS-erkend'. Dit wordt ook wel notificatie genoemd. Andere lidstaten, zoals Nederland, moeten het inlogmiddel vervolgens accepteren. Vanaf dat moment kan uw organisatie houders van deze eIDAS-erkende inlogmiddelen toegang verlenen.

pictogram eidas stap (3)

Welke inlogmiddelen kan mijn organisatie accepteren?

Het inlogmiddel van Duitsland voldoet aan de afgesproken Europese regels. U kunt houders van dit inlogmiddel vanaf 29 september toegang verlenen tot uw digitale dienstverlening.

Naar verwachting voldoen de inlogmiddelen van Estland, Italië, Kroatië, Luxemburg en Spanje binnenkort ook aan de afgesproken Europese regels. Zodra de Nederlandse eIDAS-infrastructuur deze inlogmiddelen kan ontvangen is het voor uw organisatie mogelijk om houders hiervan te accepteren binnen uw digitale dienstverlening. Naar verwachting gebeurt dit nog voor het einde van 2018.

Inlogmiddelen in evaluatieproces

België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk hebben ondertussen een inlogmiddel aangemeld bij de Europese Commissie. De evaluatie door de Europese lidstaten wordt naar verwachting begin 2019 afgerond.

Ontwikkelingen rest van Europa

Een aantal lidstaten hebben bekend gemaakt dat hun inlogmiddelen op dit moment voorbereid worden op het evaluatieproces. Dit zijn Hongarije, Letland, Noorwegen, en Tsjechië. Het proces start voor deze landen in de tweede helft van 2018. Naar verwachting kan uw organisatie deze inlogmiddelen in de loop van 2019 accepteren.

Ook worden er in het komend jaar aanmeldingen van andere Europese lidstaten verwacht bij de Europese Commissie. Hier is nog geen verdere informatie over bekend.

Inlogmiddelen voor Europese bedrijven

Op dit moment zijn er nog geen lidstaten die inlogmiddelen voor bedrijven hebben aangemeld voor het Europese notificatieproces. Dit betekent dat uw organisatie nog geen toegang hoeft te verlenen aan Europese bedrijven.

Verwachte acceptatiedata

Vanaf 29 september 2018

Vanaf 31 december 2018

In de loop van 2019

Concrete planning nog niet bekend

Duitsland

Estland

België

Bulgarije

Italië

Hongarije

Cyprus

Kroatië

Letland

Denemarken

Luxemburg

Noorwegen

Finland

Spanje Portugal

Griekenland

Tsjechië

Ierland

Verenigd Koninkrijk

Liechtenstein

Litouwen

Malta

Nederland

Oostenrijk

Polen

Roemenië

Slovenië

IJsland

Zweden

eIDAS-attributen burgers en bedrijven

Hoe wordt een inlogmiddel eIDAS-erkend?Van de start tot het toegang moeten verlenen: het notificatieproces duurt ongeveer 6 maanden

Start notificatie

Hoeveel gebruikers hebben een eIDAS-erkend inlogmiddel?

Met de komst van eIDAS-erkende inlogmiddelen kan een veelvoud aan Europese burgers toegang krijgen tot uw digitale dienstverlening. Hierbij is er geen vaste relatie tussen de nationaliteit van een burger, het land waar een burger verblijft en het inlogmiddel dat wordt gebruikt. Zo kan het zijn dat een Nederlandse burger houder is van een Duits inlogmiddel, of dat een Spaanse burger woonachtig in Italië ervoor kiest om met een Italiaans inlogmiddel in te loggen.

De dekkingsgraad van de Europese inlogmiddelen die in 2018 geaccepteerd kunnen worden wisselt. In sommige landen krijgen burgers automatisch een inlogmiddel, in andere landen moet de burger hier zelf een aanvraag voor doen. Hiernaast moeten burger het inlogmiddel soms na aanschaf nog activeren voor digitale diensten. Onderstaand overzicht geeft meer informatie over de houders van Europese inlogmiddelen.

pictogram attributen burgers

Land

Aantal bestaande inlogmiddelen

Geactiveerde inlogmiddelen voor digitale diensten

Verwachte groeicijfers

Aantal gebruikers in de BRP

België

9,5 miljoen

9,4 miljoen

Onbekend

230.000 Belgische burgers

Duitsland

55 miljoen

23 miljoen

8 miljoen geactiveerde inlogmiddelen per jaar

447.000 Duitse burgers

Estland

1,3 miljoen

1,3 miljoen

Onbekend

5.000 Estische burgers

Italië

2,5 miljoen

2,5 miljoen

1,2 miljoen geactiveerde inlogmiddelen per jaar

94.000 Italiaanse burgers

Kroatië

8 miljoen

8 miljoen

Onbekend

9.000 Kroatische burgers

Luxemburg

161 duizend

42 duizend

73.000 geactiveerde inlogmiddelen per jaar

2.000 Luxemburgse burgers

Oostenrijk

1,1 miljoen

1,1 miljoen

250.000 geactiveerde inlogmiddelen per jaar

18.000 Oostenrijkse burgers

Portugal

11 miljoen

11 miljoen

Onbekend

71.000 Portugese burgers

Spanje

65 miljoen

60 miljoen

Onbekend

134.000 Spaanse burgers

Meer informatie

Meer weten over de rol van de BRP voor Europese burgers? Kijk dan in het dossier 'Gegevens Europese burgers verwerken'.

Benieuwd hoe de cijfers van het aantal gebruikers in de BRP tot stand zijn gekomen? De bron is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Om deze cijfers op de juiste manier te kunnen interpreteren gelden de onderstaande zes uitgangspunten:

1. Personen met meerdere geregistreerde EER-nationaliteiten, zijn ook meerdere keren meegeteld in deze lijst

2. Personen met - naast de geregistreerde Nederlandse - een andere EER-nationaliteit zijn uitsluitend als Nederlander geteld

3. Personen zonder geregistreerde nationaliteit of met een onbekende nationaliteit, zijn geteld bij het EER-land van geboorte

4. Personen zonder geregistreerde nationaliteit of met een onbekende nationaliteit en onbekend geboorteland, zijn geteld bij het EER-woonland

5. Personen zonder geregistreerde nationaliteit of met een onbekende nationaliteit, onbekend geboorteland, onbekend woonland of niet-EER-woonland zijn niet meegeteld

6. Personen met uitsluitend een of meer niet-EER-nationaliteiten zijn niet meegeteld.