Elke Europese lidstaat heeft de keuze om nationale inlogmiddelen voor burgers en bedrijven gereed te maken voor grensoverschrijdend gebruik. Na een evaluatieproces van de Europese lidstaten, krijgt het inlogmiddel de status 'eIDAS-erkend'. Dit wordt ook wel notificatie genoemd. Andere lidstaten moeten dit inlogmiddel vervolgens accepteren. Uw organisatie kan houders van deze eIDAS-erkende inlogmiddelen vervolgens toegang verlenen tot uw digitale diensten.

pictogram eidas stap (3)

Welke inlogmiddelen kan mijn organisatie accepteren?

Het inlogmiddel van Duitsland voldoet al geruime tijd aan de afgesproken Europese regels. U kunt houders van dit inlogmiddel sinds 29 september 2018 toegang verlenen tot uw digitale dienstverlening.

De inlogmiddelen van België, Duitsland, Spanje, Kroatië, Estland, Luxemburg, Italië en Portugal voldoen sinds kort ook aan de afgesproken Europese regels. België, Duitsland, Spanje, Kroatië en Estland zijn inmiddels al aangesloten op de Nederlandse eIDAS-infrastructuur. Dit betekent, dat het voor uw organisatie mogelijk is om houders ervan toegang te geven tot uw digitale dienstverlening.

Inlogmiddelen in evaluatieproces

Portugal en het Verenigd Koninkrijk hebben intussen een inlogmiddel een positief advies van de Europese lidstaten ontvangen. Zij hoeven alleen nog maar een formele aanmelding bij de Europese Commissie te verzorgen. Tsjechië, Litouwen en Nederland zijn een erkenningsproces gestart. De evaluatie door de Europese lidstaten wordt naar verwachting in 2019 afgerond.

Ontwikkelingen rest van Europa

Een aantal lidstaten heeft bekend gemaakt dat hun inlogmiddelen op dit moment voorbereid worden op het evaluatieproces. Dit zijn Hongarije, Letland, Noorwegen, en Oostenrijk. Het proces start voor deze landen in de tweede helft van 2019. Naar verwachting kan uw organisatie deze inlogmiddelen in het begin van 2020 accepteren.

Er worden in het komend jaar meer aanmeldingen van Europese lidstaten verwacht bij de Europese Commissie. Hier is nog geen verdere informatie over bekend.

Inlogmiddelen voor Europese bedrijven

Op dit moment zijn er nog geen lidstaten die inlogmiddelen voor bedrijven hebben aangemeld voor het Europese notificatieproces. Dit betekent dat uw organisatie nog geen toegang hoeft te verlenen aan Europese bedrijven.

Verwachte acceptatiedata

Op dit moment te accepteren In de loop van 2019 Concrete planning nog niet bekend
Duitsland Italie Bulgarije
Estland Luxemburg Cyprus
Kroatië Portugal Denemarken
Spanje Letland Finland
België Tsjechie Griekenland
Verenigd Koninkrijk Hongarije
Ierland
Liechtenstein
Litouwen
Malta
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Roemenie
Slovenie
IJsland
Zweden
eIDAS-attributen burgers en bedrijven

Hoe wordt een inlogmiddel eIDAS-erkend?Van start tot verplichte acceptatie: het notificatieproces duurt ongeveer 6 maanden

Start notificatie

Hoeveel gebruikers hebben een eIDAS-erkend inlogmiddel?

Met de komst van eIDAS-erkende inlogmiddelen kan een veelvoud aan Europese burgers toegang krijgen tot uw digitale dienstverlening. Hierbij is er geen vaste relatie tussen de nationaliteit van een burger, het land waar een burger verblijft en het inlogmiddel dat wordt gebruikt. Zo kan het zijn dat een Nederlandse burger houder is van een Duits inlogmiddel, of dat een Spaanse burger woonachtig in Italië ervoor kiest om met een Italiaans inlogmiddel in te loggen.

De dekkingsgraad van de Europese inlogmiddelen die in 2019 geaccepteerd kunnen worden, wisselt. In sommige landen krijgen burgers automatisch een inlogmiddel, in andere landen moeten zij hier zelf een aanvraag voor doen. Hiernaast moeten burgers het inlogmiddel soms na aanschaf nog activeren voor digitale diensten. Onderstaand overzicht geeft meer informatie over de houders van Europese inlogmiddelen.

pictogram attributen burgers

Land

Aantal bestaande inlogmiddelen

Geactiveerde inlogmiddelen voor digitale diensten

Verwachte groeicijfers

Aantal gebruikers in de BRP

België

9,5 miljoen

9,4 miljoen

Onbekend

230.000 Belgische burgers

Duitsland

55 miljoen

8 miljoen

Onbekend

447.000 Duitse burgers

Estland

1,3 miljoen

1,3 miljoen

Onbekend

5.000 Estse burgers

Italië

2,5 miljoen

2,5 miljoen

1,2 miljoen geactiveerde inlogmiddelen per jaar

94.000 Italiaanse burgers

Kroatië

8 miljoen

8 miljoen

Onbekend

9.000 Kroatische burgers

Luxemburg

161 duizend

42 duizend

73.000 geactiveerde inlogmiddelen per jaar

2.000 Luxemburgse burgers

Oostenrijk

1,1 miljoen

1,1 miljoen

250.000 geactiveerde inlogmiddelen per jaar

18.000 Oostenrijkse burgers

Portugal

11 miljoen

11 miljoen

Onbekend

71.000 Portugese burgers

Spanje

65 miljoen

60 miljoen

Onbekend

134.000 Spaanse burgers

Meer informatie

Meer weten over de rol van de BRP voor Europese burgers? Kijk dan in het dossier Gegevens Europese burgers verwerken.

Benieuwd hoe de cijfers van het aantal gebruikers in de BRP tot stand zijn gekomen? De bron is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Om deze cijfers op de juiste manier te kunnen interpreteren, gelden zes uitgangspunten:

  1. Personen met meerdere geregistreerde EER-nationaliteiten zijn ook meerdere keren meegeteld in deze lijst.
  2. Personen met - naast de geregistreerde Nederlandse - een andere EER-nationaliteit zijn uitsluitend als Nederlander geteld.
  3. Personen zonder geregistreerde nationaliteit of met een onbekende nationaliteit zijn geteld bij het EER-land van geboorte.
  4. Personen zonder geregistreerde nationaliteit of met een onbekende nationaliteit en onbekend geboorteland, zijn geteld bij het EER-woonland.
  5. Personen zonder geregistreerde nationaliteit of met een onbekende nationaliteit, onbekend geboorteland, onbekend woonland of niet-EER-woonland zijn niet meegeteld.
  6. Personen met uitsluitend een of meer niet-EER-nationaliteiten zijn niet meegeteld.