'We communiceren het liefst digitaal met onze klanten, maar daar heb je wel het juiste inlogmiddel voor nodig', stelt Jack Scheele, teamleider gegevensbeheer bij de belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland. Sabewa legt ook belasting op aan Duitsers en Belgen met een (recreatie)woning in Zeeland. 'eIDAS helpt ons ook met deze doelgroep digitaal te communiceren. Zo voldoen we aan de Europese richtlijnen en verbeteren we de service voor onze buitenlandse klanten.'

De uitvoeringsorganisatie SaBeWa Zeeland bestaat sinds 2013 en verzorgt de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen van 8 Zeeuwse gemeenten en waterschap Scheldestromen. Scheele: 'Via ons krijgen huiseigenaren bijvoorbeeld een aanslag onroerendezaakbelasting of waterschapsbelasting.' Ook Duitsers en Belgen die (recreatie)woningen bezitten in Zeeland betalen als huiseigenaar belasting in Nederland via SaBeWa.

Blokkade voor buitenlandse huiseigenaren

'We zijn al een tijdje bezig met digitale ontwikkeling bij SaBeWa', vertelt Scheele. 'Klanten kunnen op onze website informatie over hun aanslagbiljet opzoeken en ook de WOZ-waarde of het taxatieverslag van hun woning opvragen.' Nederlandse burgers loggen in op onze website via DigiD, maar voor buitenlandse huiseigenaren was dit niet mogelijk. 'Zij konden telefoneren of een e-mail sturen. Maar als dat in het Duits ging, maakte dat de communicatie lastig. Onze medewerkers hebben het Duits niet allemaal onder de knie.' Het gevolg is dat de communicatie met deze doelgroep SaBeWa meer tijd en energie kost. 'Als we onze website gebruikersvriendelijker maken, moeten we ook denken aan onze buitenlandse doelgroepen. Zij moeten ook gewoon bezwaar kunnen maken of hun rekeningnummer voor automatische incasso online kunnen wijzigen.'

'Via e-mail of telefoon kun je niet altijd iemands identiteit bepalen. Je moet er dan maar op vertrouwen dat je de informatie aan de juiste persoon verstrekt.'

Aan richtlijnen voldoen

'We willen graag onze verantwoordelijkheid nemen en aan de richtlijnen voldoen. Dat is belangrijk, omdat we werken voor gemeenten en waterschap. Bovendien is er sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) meer aandacht voor privacy. Via e-mail of telefoon kun je niet altijd iemands identiteit bepalen. Je moet er dan maar op vertrouwen dat je de informatie aan de juiste persoon verstrekt. We dachten: daar moet een andere manier voor zijn', vertelt Scheele. 'Vorig jaar hoorde ik op een bijeenkomst van Logius over eIDAS. Dat was de trigger.' De eIDAS-verordening regelt dat Europese burgers en bedrijven vanaf september 2018 bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. De Europese Unie regelt hiermee dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Aansluiting op een eHerkenningsmakelaar maakt dit mogelijk.

Jack Scheele staat in zijn kantoor met papieren in zijn hand

Geruisloze implementatie

SaBeWa koos heel bewust een dienstverlenende organisatie die haar bij de hand nam bij de implementatie. Scheele: 'Wij richten ons voornamelijk op onze taak; het waarderen van objecten en versturen en innen van aanslagen. Daarnaast zorgt het team Gegevensbeheer voor de kwaliteitsbewaking en het beheren van de gegevensstromen. Digitale dienstverlening is een specifieke taak, daarom hebben we een organisatie die ons daarbij helpt, het implementatietraject daarna verliep geruisloos. Op de datum van de wettelijke verplichting, 29 september, stond alles klaar. Een paar dagen later gingen we live.' Om eIDAS te kunnen implementeren maakt SaBeWa gebruik van hetzelfde koppelvlak als voor eHerkenning. Scheele: eHerkenning stond later in de planning, maar aangezien dit via hetzelfde koppelvlak verloopt, kwam dit in een stroomversnelling. Ook bedrijven kunnen sinds september onze digitale dienstverlening gebruiken. Dat is onderdeel van goede klantenservice. Ook deze doelgroep bieden we straks alle producten online aan.'

Ervaring opdoen

'We wilden niet alles in één keer omgooien, om eventuele problemen te voorkomen. Daarom is het aantal producten dat we via eIDAS aanbieden nog beperkt. Mensen kunnen gebruik maken van een contactformulier en automatische incasso en hun rekeningnummer wijzigen. Zo konden we alvast starten en ervaring opdoen', vertelt Scheele. 'Voordat de nieuwe bulk aanslagen in februari de deur uitgaat willen we ook het inzien van de aanslag online beschikbaar stellen. De bedoeling is dat we alle online dienstverlening waar Nederlandse gebruikers nu met DigiD inloggen, met eIDAS ook toegankelijk maken voor Europese gebruikers. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.'

Portretfoto van Jack Scheele met op de achtergrond de kaart van Zeeland

Belangrijkste doelgroepen bedienen

SaBeWa kan op dit moment alleen houders van het Duitse inlogmiddel ‘Neuer Personalausweis’ toegang verlenen middels eIDAS. ‘Dit is het digitaal identiteitsbewijs in Duitsland, een Duitse DigiD als het ware’. De toegevoegde waarde groeit als ook andere Europese inlogmiddelen geaccepteerd kunnen worden, zoals dit van België. 'Dat zou mooi zijn, want dat betekent dat we onze belangrijkste doelgroepen van huiseigenaren digitaal kunnen bedienen', zegt Scheele enthousiast. 'Ik denk dat het belangrijk is dat organisaties die moeten voldoen aan de eIDAS-verordening meer ervaring met elkaar delen. Zo komen we er achter wat goed werkt en wat nog verder ontwikkeld kan worden.'

'Ik denk dat het belangrijk is dat organisaties die moeten voldoen aan de eIDAS-verordening meer ervaring met elkaar delen. Zo komen we er achter wat goed werkt en wat nog verder ontwikkeld kan worden.'

Vraag hulp bij implementatie

Heeft Scheele nog tips voor andere organisaties die met eIDAS aan de slag willen? 'Die inlogmiddelen zijn best lastige systemen en eIDAS is natuurlijk voor iedere dienstverlener nieuw. Kies dus een goede softwareleverancier of makelaar van eHerkenning die je helpt bij de implementatie. Natuurlijk speelt prijs daarbij een rol, maar het gaat ook om het gevoel. Klikt het als je contact hebt met klantmanagers? En vraag referenties, zodat je weet dat ze ook doen wat ze zeggen. Wij hadden via onze softwareleverancier heel soepel DigiD geïmplementeerd, daarom waren zij ook bij onze vraag over eIDAS een logische keuze. Zo verliep alles gemakkelijk en kon onze organisatie zich blijven richten op haar kerntaak.'

Dit artikel is gepubliceerd in inGovernment magazine.