Om te kunnen voldoen aan de eIDAS-verordening moet iedere Europese lidstaat een zogenaamd nationaal eIDAS-koppelpunt hebben. Een nationaal koppelpunt maakt toegang mogelijk tot de digitale dienstverlening van andere Europese lidstaten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen, dat de gegevens van Europese burgers en bedrijven die willen inloggen met een erkend inlogmiddel over de grens gebruikt kunnen worden. Uiteraard geldt hierbij privacywetgeving op nationaal en Europees niveau.

Ook in Nederland wordt dit koppelpunt geïmplementeerd. De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen om hierbij gebruik te maken van de makelaars binnen het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (eTD). Deze erkende makelaars kunnen de toegang van Europese burgers en bedrijven voor u gereed maken.

Visual marker Europees inloggen

Nederland bereidt zich voor op eIDAS

De centrale overheid en uw organisatie zijn samen de verantwoordelijk voor de implementatie van de eIDAS-verordening:

  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het realiseren van de eIDAS-infrastructuur. Hiertoe behoort het nationaal eIDAS-koppelpunt, het BRPk en andere onderdelen zoals vermeld in de Project Start Architectuur (PSA) en de Privacy Impact Assessment (PIA).
  • Uw organisatie is verantwoordelijk voor de aansluiting op deze infrastructuur. Om te voldoen aan de eIDAS-verordening, moet uw organisatie toegang kunnen verlenen aan Europese burgers en bedrijven. Tijdig voldoen aan de eIDAS-verordening is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien uw organisatie niet tijdig voldoet, is een mogelijke consequenties dat Europese burgers en bedrijven een juridische procedure tegen uw organisatie beginnen.
pictogram inkomend-uitgaand verkeer

Uit welke onderdelen bestaat uit de eIDAS-verordening?

1. Elektronische identificatiemiddelen

Met dit deel van de verordening is het grensoverschrijdend gebruik van nationale inlogmiddelen binnen de Europese Unie geregeld. Tot 2018 konden nationale inlogmiddelen alleen in eigen land gebruikt worden. Dit verandert met de eIDAS-verordening.

Inkomend verkeer: Europese burgers en bedrijven krijgen toegang tot de Nederlandse digitale dienstverlening

Het gaat hierbij om Europese burgers en bedrijven die met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel inloggen bij Nederlandse dienstverleners. Zo kan een Duitse verkeersovertreder gemakkelijk zijn boete kunnen inzien door in te loggen met zijn Duitse inlogmiddel op het digitale loket van het CJIB.

Toegang verlenen aan Europese burgers en bedrijven is verplicht voor alle dienstverleners die Nederlandse inlogmiddelen op niveau Substantieel en/of Hoog accepteren. Voorbeelden hiervan zijn DigiD en eHerkenning. Deze verplichting geldt voor alle publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak.

Uitgaand verkeer: Nederlandse burgers en bedrijven krijgen toegang tot de Europese digitale dienstverlening

Het gaat hierbij om Nederlandse burgers en bedrijven die met een door Europa erkend inlogmiddel uit Nederland bij Europese dienstverleners inloggen. Zo moet een Nederlandse burger zijn vakantiewoning digitaal kunnen registreren bij een Franse gemeente.

Dit kan zeer binnenkort met eHerkenning of op termijn met DigiD wanneer deze erkend worden door Europa. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt hiervoor de mogelijkheden.

2. Vertrouwensdiensten

Met dit deel van de verordening kunnen elektronische handtekeningen, elektronische zegels en elektronische bezorging grensoverschrijdend gebruikt worden binnen de Europese Unie. Dit deel van de verordening is al in 2016 in werking getreden en valt daarom buiten de scope van deze handreiking.

Meer informatie

Meer informatie over de gekozen architectuur voor eIDAS in Nederland vindt u in de de Project Startarchitectuur (PSA) en de Privacy Impact Assessment (PIA). De PSA kunt op per e-mail opvragen via eIDAS@logius.nl.