De eIDAS-verordening implenteren doet uw organisatie niet alleen. Hieronder vindt u de hulpmiddelen waarvan u gebruik van kunt maken. Ontbreekt de informatie die u zoekt? Neem dan contact op met eidas@logius.nl.

pictogram ervaringsverhalen

Ervaringen in de praktijk

Een aantal Nederlandse organisaties heeft al ervaring opgedaan met eIDAS. Lange en ingewikkelde administratieve processen hebben zij ingeruild voor een digitaal proces. Lees de ervaringen van:

pictogram achtergrondinformatie

Wet- en regelgeving

  • Project Startarchitectuur (PSA) en de Privacy Impact Assesment (PIA): de PSA en de PIA bevatten gedetailleerde informatie over de eIDAS-infrastructuur in Nederland. De PSA kunt u opvragen per e-mail via eidas@logius.nl.
  • eIDAS-verordening: de wettekst en de uitvoeringsbesluiten bevatten gedetailleerde informatie over de gemaakte afspraken tussen de Europese lidstaten.
  • Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/296 van de Europese Commissie (voorschriften over samenwerking tussen lidstaten op het gebied van elektronisch identificatie).
  • Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1501 van de Europese Commissie (interoperabiliteitskader elektronische identificatie en vertrouwensdiensten)
  • Nederlandse uitvoeringswet van de eIDAS-verordening: de wettekst bevat gedetailleerde informatie over de manier waarop de implementatie van de eIDAS-verordening in de Nederlandse wetgeving is geborgd. Deze kunt u opvragen per e-mail via eidas@logius.nl.
  • Memo 'Reikwijdte eIDAS-verordening': gebruik de memo om te bepalen of uw organisatie onder de definitie van een publieke organisatie of een private organisatie met een publieke taak valt. De memo kunt u opvragen per e-mail via eidas@logius.nl.

Additionele hulpmiddelen

  • Beslisboom (pdf, 250 kB): gebruik de beslisboom om te bepalen of uw organisatie Europese burgers en bedrijven toegang moet verlenen tot uw digitale dienstverlening. 
  • Hoofdstuk 3.2 en 3.3. van de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus: gebruik deze informatie om het betrouwbaarheidsniveau te bepalen van de inlogmiddelen die uw organisatie accepteert. Het betrouwbaarheidsniveau is van invloed op uw verplichting om toegang te verlenen aan Europese burgers en bedrijven.
  • Dossier Trust Services and eID op de website van Europese Commissie.

NB: Bovenstaande hulpmiddelen zijn opgesteld om uw organisatie te helpen bij de implementatie van de eIDAS-verordening. Er kunnen geen rechten aan deze hulpmiddelen worden verleend. Uw organisatie is zelf verantwoordelijk om tijdig te voldoen aan de eIDAS-verordening.

Nieuwsberichten

Op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes rondom eIDAS? Maak gebruik van onderstaande nieuwsberichten op digitaleoverheid.nl:

pictogram contact opnemen

Contact opnemen