inlogmiddelen europa

Ja, dit kan. Er bestaat geen vaste relatie tussen de nationaliteit van een burger, het land waar de burger verblijft en het inlogmiddel dat gebruikt wordt. Zo kan een Franse burger een Duits inlogmiddel hebben, ondanks dat hij niet de Duitse nationaliteit heeft of op dit moment in Duitsland woont. Dezelfde burger zou hiernaast ook een Frans inlogmiddel kunnen bezitten. 

Door een koppeltabel te gebruiken kunt u uw systemen hierop inrichten. Meer hierover vindt u in het dossier Toegang verlenen aan Europese burgers.