inlogmiddelen europa

Ja, dit kan. Er bestaat niet altijd een vaste relatie tussen de nationaliteit van een burger, het land waar de burger verblijft en het inlogmiddel dat gebruikt wordt. Zo kan een Franse burger een inlogmiddel uit Estland hebben, ondanks dat hij niet de Estse nationaliteit heeft of op dit moment in Estland woont. Dezelfde burger zou hiernaast ook een Frans inlogmiddel kunnen bezitten en in Nederland kunnen wonen. 

Door een koppeltabel te gebruiken kunt u uw systemen hierop inrichten. Meer hierover vindt u in het dossier Toegang verlenen aan Europese burgers.