pictogram inlog eherkenning digid

Biedt uw organisatie dienstverlening via eHerkenning en/of DigiD aan?

DigiD en eHerkenning bieden allebei inlogmiddelen aan op betrouwbaarheidsniveau substantieel en/of hoog.

Als uw organisatie een aansluiting heeft op DigiD kunnen Nederlandse burgers binnen uw digitale dienstverlening inloggen met een DigiD inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau substantieel. Op termijn volgt ook voor DigiD betrouwbaarheidsniveau hoog. Uw organisatie moet Europese burgers toegang verlenen.

Als uw organisatie een aansluiting heeft op eHerkenning kunnen Nederlandse bedrijven binnen uw digitale dienstverlening inloggen met een inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau substantieel (EH3) en een middel op niveau hoog (EH4). Uw organisatie moet Europese bedrijven toegang verlenen.

Hoe verhouden de betrouwbaarheidsniveaus van eIDAS zich tot de betrouwbaarheidsniveaus van eHerkenning en DigiD?

eIDAS eHerkenning DigiD
laag 1, 2, 2+ basis, midden
substantieel 3 substantieel
hoog 4 hoog
pictogram eigen inlog

Biedt uw organisatie dienstverlening via een eigen inlogsysteem aan?

Uw organisatie moet Europese burgers en bedrijven toegang verlenen als gebruikers van uw eigen inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau substantieel en/of hoog toegang hebben tot uw digitale dienstverlening. De inlogmogelijkheden en de manier waarop uw eigen inlogmiddel wordt uitgegeven zijn leidend voor deze beoordeling.

Inlogmiddelen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord (met eventuele sms-verificatie) vallen onder betrouwbaarheidsniveau laag. In dit geval hoeft uw organisatie geen toegang te verlenen aan Europese burgers en bedrijven.

pictogram geen inlog

Biedt uw organisatie geen digitale dienstverlening aan?

Als uw organisatie geen digitale dienstverlening aanbiedt hoeft u geen toegang te verlenen tot Europese burgers en bedrijven.

Let op

Wanneer uw organisatie na 29 september 2018 besluit om diensten digitaal toegankelijk te maken voor met DigiD of eHerkenning, bent u verplicht om ook direct toegang te verlenen aan Europese burgers en bedrijven.