pictogram inlog eherkenning digid

Biedt uw organisatie dienstverlening via eHerkenning en/of DigiD aan?

DigiD en eHerkenning bieden beide inlogmiddelen aan op betrouwbaarheidsniveau Substantieel en/of Hoog.

Als uw organisatie een aansluiting heeft op DigiD, kunnen Nederlandse burgers bij uw organisatie inloggen met een DigiD inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau Substantieel. Op termijn volgt ook voor DigiD betrouwbaarheidsniveau Hoog. Uw organisatie moet Europese burgers toegang verlenen.

Als uw organisatie een aansluiting heeft op eHerkenning, kunnen Nederlandse bedrijven bij uw organisatie inloggen met een inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau Substantieel (EH3) en niveau Hoog (EH4). Uw organisatie is verplicht om Europese bedrijven toegang te verlenen.

Hoe verhouden de betrouwbaarheidsniveaus van eIDAS zich tot de betrouwbaarheidsniveaus van eHerkenning en DigiD?

eIDAS eHerkenning DigiD
laag 1, 2, 2+ basis, midden
substantieel 3 substantieel
hoog 4 hoog
pictogram eigen inlog

Biedt uw organisatie dienstverlening aan via een eigen inlogsysteem?

Uw organisatie moet Europese burgers en bedrijven toegang verlenen als gebruikers van uw eigen inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau Substantieel en/of Hoog toegang hebben tot uw digitale dienstverlening. De inlogmogelijkheden en de manier waarop uw eigen inlogmiddel wordt uitgegeven zijn leidend voor deze beoordeling.

Inlogmiddelen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord (met eventueel sms-verificatie) vallen onder betrouwbaarheidsniveau Laag. In dit geval hoeft uw organisatie geen toegang te verlenen aan Europese burgers en bedrijven.

pictogram geen inlog

Biedt uw organisatie geen digitale dienstverlening aan?

Als uw organisatie geen digitale dienstverlening aanbiedt, hoeft u geen toegang te verlenen aan Europese burgers en bedrijven.