Op verzoek (en met geld) van de EU draaien enkele Nederlandse overheidsorganisaties proef met eIDAS. Europese burgers en bedrijven kunnen met hun nationale inlogmiddelen bij deze publieke instanties terecht. Ook het digitale loket van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is voor inwoners van andere EU-lidstaten open.

pictogram ervaringsverhalen

Europese verbindingen

"Denk aan de Fransman die in Nederland een verkeersovertreding begaat en je begrijpt dat het werkterrein van justitie zich niet beperkt tot Nederland", zegt René Bladder, projectleider eIDAS van het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Daarom is het voor ons logisch om mee te werken aan deze eIDAS-pilot." Bladder refereert aan een pilot in het kader van de Connecting Europe Facility, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. "Binnen dit programma deed de EU een oproep aan overheden: kom met voorstellen om de digitale infrastructuren van Europese lidstaten aan elkaar te knopen. Met financiering van de EU", aldus Freek van Krevel, beleidsmedewerker eIDAS van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijds- en energiebesparing

Europese samenwerking op digitaal gebied is voor Bladders ministerie niet nieuw. "We participeren bijvoorbeeld al langer in e-CODEX, het platform voor berichtenuitwisseling tussen de ministeries van Justitie van de EU", zegt hij. "Via eCodex worden onder meer internationale rechtshulpverzoeken en Europese boetes uitgewisseld."

In de eIDAS-pilot, waaraan verder de registerorganisatie CIBG en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meedoen, stelt JenV het digitale loket van het CJIB ook open voor burgers uit andere Europese lidstaten. "Als de Fransman met de verkeerboete de flitsfoto wil zien, moet hij die nu per brief opvragen. Straks logt hij in en heeft hij hem zo binnen. Dat scheelt hem, maar ook ons, veel tijd en energie."

"Als de Fransman met de verkeerboete de flitsfoto wil zien, moet hij die nu per brief opvragen. Straks logt hij in en heeft hij hem zo binnen."

Eenvoudig en betrouwbaar

Belgische burgers kunnen hun zaken al online zelf regelen. Bladder: "Het digitale loket van het CJIB wordt door hen goed gebruikt. Zij krijgen sneller en digitaal toegang tot de informatie die zij zoeken." Van Krevel knikt instemmend: "eIDAS biedt Europese burgers en bedrijven straks op precies dezelfde manier voordelen. Maar plukken ook overheidsorganisaties er de vruchten van. Ingewikkelde administratieve processen ruil je in voor een eenvoudig digitaal proces. Bovendien kun je met eIDAS op een betrouwbare manier herkennen wie er bij je digitale loket aanklopt."

Europees inlogknooppunt

Onder leiding van EZ en in overleg met de deelnemers aan de pilot verzorgen zogeheten makelaars (Connectis, Digidentity en KPN) de aansluiting op het Europese eIDAS-inlogknooppunt, via eHerkenning. "Voor het einde van het jaar is die koppeling klaar. Vanaf dan kunnen alle overheidsorganisaties aan de slag met de implementatie van eIDAS", zegt Van Krevel. Met het CJIB is JenV al een eind op weg volgens Bladder. "Straks kunnen we ook de andere onderdelen van JenV aansluiten." Uiterlijk in september 2018 moeten dienstverleners toegang verlenen aan burgers en bedrijven uit andere Europese landen.

Moedertaal

Welke tips geeft Bladder andere overheidsorganisaties? "Bedenk hoe je de inloggende Europeaan gaat herkennen. Nederlanders herken je met behulp van hun burgerservicenummer, maar hoe weet je welke Duitser, Belg of Spanjaard je voor je hebt? Wij hebben ervoor gekozen te werken met het beschikkingsnummer op de boete. En denk goed na over de manier waarop je communiceert met buitenlandse bezoekers van je digitale loket. Waar komen de meesten vandaan en in welke taal spreek je ze aan?" Het CJIB biedt nu keus uit bijna 20 Europese talen, inclusief Frans. In het digitale loket van het CJIB kan de Fransman met de verkeersboete straks dus niet alleen met zijn eigen inlogmiddel terecht, hij wordt er ook in zijn eigen taal te woord gestaan. "Hoewel de eIDAS-verordening ons daartoe niet verplicht, denken we buitenlandse bezoekers zo extra goede digitale dienstverlening te bieden."

Verhalen uit de praktijk

Benieuwd naar de praktijkverhalen van andere dienstverleners? Kijk hier voor de ervaringen van CIBG of lees hier hoe RVO, gemeente Heemskerk en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zich voorbereiden op de eIDAS-verordening.