Meerdere organisaties hebben al ervaring opgedaan met eIDAS. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), gemeente Heemskerk en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vertellen verder.

pictogram ervaringsverhalen
Wemke Venema en Marian Overgaauw  - RVO
Wemke Venema en Marian Overgaauw, adviseurs Klant en Informatie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wij hebben in onze dienstverlening onder meer te maken met ondernemers in de zuidelijke grensstreek. Belgische agrariërs die in Nederland percelen of stallen hebben. Voorheen waren buitenlandse ondernemers verplicht om eHerkenning of ons eigen inlogmiddel te gebruiken. Voor eHerkenning was dat soms lastig, want om daarvan gebruik te maken moeten ondernemers zich inschrijven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Daarom piloten we al een tijd met eIDAS. Voor deze specifieke sectoren bieden we al sinds januari 2015 de mogelijkheid om op ons digitale loket mijn.rvo.nl  in te loggen met het Belgische nationale inlogmiddel. Ondernemers uit België kunnen nu met hun nationale inlogmiddel bijvoorbeeld bij ons terecht om subsidies of vergunningen aan te vragen of gegevens te registreren. Eind september 2017 volgen inlogmogelijkheden voor Duitsland en Oostenrijk. Voordat de buitenlandse ondernemer met zijn nationale inlogmiddel inlogt, moet hij nog wel eenmalig inloggen met ons eigen middel, zodat wij zijn nationale inlogmiddel kunnen linken aan de gegevens in ons relatiebeheersysteem. Na de agrarische sector breiden we uit naar andere segmenten bij RVO."  - Wemke Venema en Marian Overgaauw, adviseurs Klant en Informatie,  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

pictogram ervaringsverhalen
Robert van Galen, webmaster gemeente Heemskerk

We weten dat eIDAS eraan komt. Daarom zijn we in een pilot gestapt van eHerkenningsmakelaar Connectis en het ministerie van Economische Zaken. Heemskerk is een middelgrote gemeente, maar we hebben een groot tuindersgebied. Voor buitenlandse seizoensarbeiders die daar werken, kan eIDAS zeker interessant zijn. Maar eIDAS maakt het ook anderen mogelijk om vanuit Europa activiteiten te ontplooien in Heemskerk. Mede gezien de opkomst van foodtrucks zijn we begonnen met aanvragen voor standplaatsvergunningen, voor markt- of straathandel buiten de reguliere weekmarkt. Later gaan we wellicht breder, bijvoorbeeld naar evenementen. Denk aan een circus uit een ander EU-land. Ik heb geen idee met welke landen en wat voor aantallen we rekening moeten houden. We zijn benieuwd." - Robert van Galen, webmaster gemeente Heemskerk

pictogram ervaringsverhalen
Robert Hauwert, HHNK
Robert Hauwert, projectleider Informatiemanagement, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van onze taken verdelen we in de vorm van waterschapsbelasting over bedrijven, eigenaren en inwoners. Zo’n 6.500 eigenaren van woningen in ons gebied zijn inwoners uit andere Europese landen, zoals Duitsland, Engeland, Frankrijk en België. Ook zij zijn belastingplichtig aan ons. Onze dienstverlening rondom waterschapsbelasting en vergunningverlening bieden we aan in een persoonlijk digitaal loket, Mijn HHNK. Nederlandse burgers en bedrijven kunnen daar inloggen met DigiD of eHerkenning, maar voor buitenlandse inwoners is dat nog niet mogelijk. eIDAS komt op een goed moment. We werken volop aan de toegankelijkheid van ons digitale loket. Ook voor buitenlandse inwoners wordt het mogelijk waterschapsbelasting eenvoudig en veilig online te betalen. Daardoor hoeven wij minder herinneringen en aanmaningen naar het buitenland te sturen. De belangrijkste vraag is nu: hoe herkennen we de buitenlandse bezoeker? Voor Nederlanders hebben we het BSN-nummer, voor inwoners uit andere EU-landen is een alternatief nodig. We kijken uit naar de centrale voorziening die Europese burgers van een BSN-nummer voorziet wanneer ze ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo hoeven wij als dienstverlener geen aanpassingen te doen." - Robert Hauwert, projectleider Informatiemanagement, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

"Ook voor buitenlandse inwoners wordt het mogelijk waterschapsbelasting eenvoudig en veilig online te betalen"

Verhalen uit de praktijk

Benieuwd naar de praktijkverhalen van andere dienstverleners? Kijk hier voor de ervaringen van CJIB (ministerie van Justitie & Veiligheid) of lees hier hoe CIBG zich voorbereidt op de eIDAS-verordening.