Dit artikel hoort bij: eIDAS 01

Tips en tricks implementatie

Voorwaarden voor toegang uitgebeeld met slagboom

Mag ik voorwaarden voor toegang hanteren voor Europese gebruikers?

Uw organisatie hoeft haar digitale diensten niet te wijzigen voor Europese burgers en bedrijven. Als uw organisatie op wettelijke grond voorwaarden hanteert voor Nederlandse burgers en bedrijven mag uw organisatie deze ook voor Europese burgers en bedrijven hanteren. Dit kan mogelijk betekenen dat uw organisatie Europese burgers en bedrijven niet digitaal verder kunt helpen.

pictogram eidas toegang verlenen

Voorbeeld 1: burgerservicenummer (BSN) 

Een Duitse burger wil een kliko aanvragen bij de gemeente Doetinchem. De Duitse burger moet kunnen inloggen met zijn Duitse inlogmiddel. Voor de gemeente Doetinchem is de aanwezigheid van het burgerservicenummer (BSN) een voorwaarde om deze dienst digitaal te kunnen verlenen. Dit nummer is een voorwaarde om dienstverlening aan Nederlandse burgers aan te kunnen bieden. Deze voorwaarde mag u dan ook aan Europese burgers opleggen. Als de Duitse burger geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP) kan hij de kliko aanvragen. Als de Duitse burger niet geregistreerd staat krijgt hij een melding in beeld te zien. De Duitse burger kan zich vervolgens registreren in de BRP om alsnog een kliko aan te vragen.

pictogam eidas eisenlijt

Voorbeeld 2: fysieke aanwezigheid

Een Duitse burger wil studiefinanciering digitaal aanvragen. De Duitse burger moet kunnen inloggen met zijn Duitse inlogmiddel. Vervolgens beslist DUO, de organisatie die de dienst 'studiefinanciering digitaal aanvragen' aanbiedt, of de dienst geleverd kan worden aan de Duitse burger. Als het is vastgelegd dat de dienst bijvoorbeeld alleen voor studenten is die in Nederland studeren, hoeft de Duitse burger mogelijk geen toegang te krijgen tot de dienst. DUO kan de Duitse burger hierover informeren met een melding in het gebruikersscherm.

Meer informatie

Meer weten over toegang verlenen? Kijk dan in de dossiers ‘Toegang verlenen aan Europese burgers’ en ‘Toegang verlenen aan Europese bedrijven’.

Mag ik gebruik maken van single-sign-on voor Europese gebruikers?

Het gebruikersgemak neemt toe als Europese burgers en bedrijven met 1 keer inloggen toegang krijgen tot meerdere diensten van 1 of meerdere organisaties. De inlog van de gebruiker wordt hiervoor hergebruikt. Dit brengt echter wel beveiligingsrisico's met zich mee.

pictogram hergebruik inlog

Uw organisatie mag hier alleen gebruik van maken als de gebruiker bij het inloggen ziet voor welke diensten toegang wordt verleend. Een voorbeeld hiervan is inloggen op de 'Mijn omgeving' van UWV. De gebruiker krijgt vervolgens toegang tot de verschillende diensten van UWV.

Het hergebruiken van de inlog van een gebruiker tussen verschillende dienstverleners is niet toegestaan onder de Nederlandse uitvoeringswet van de eIDAS-verordening. Een voorbeeld hiervan is inloggen op de 'Mijn omgeving' van UWV en doorklikken naar dienstverlening van DUO. U mag hier als dienstverlener geen gebruik van maken. 

Meer informatie

Meer weten over toegang verlenen? Kijk dan in de dossiers ‘Toegang verlenen aan Europese burgers’ en ‘Toegang verlenen aan Europese bedrijven’.

Kan een Europese gebruiker meerdere inlogmiddelen bezitten?

inlogmiddelen europa

Ja, dit kan. Er bestaat geen vaste relatie tussen de nationaliteit van een burger, het land waar de burger verblijft en het inlogmiddel dat gebruikt wordt. Zo kan een Franse burger een Duits inlogmiddel hebben, ondanks dat hij niet de Duitse nationaliteit heeft of op dit moment in Duitsland woont. Dezelfde burger zou hiernaast ook een Frans inlogmiddel kunnen bezitten. 

Door een koppeltabel te gebruiken kunt u uw systemen hierop inrichten. Meer hierover vindt u in het dossier Toegang verlenen aan Europese burgers.

Gebruiker logt in op computer

Moet ik mijn dienstverlening vertalen voor Europese gebruikers?

pictogram eidas toegang verlenen

De eIDAS-verordening verplicht uw organisatie niet om uw dienstverlening in het Engels of in een andere Europese taal beschikbaar te stellen. Toegang tot de dienst in de Nederlandse taal is voor de eIDAS-verordening voldoende. Uiteraard kunt u organisatie op eigen initiatief de dienstverlening vertalen.

Meer informatie

Meer weten over toegang verlenen? Kijk dan in de dossiers Toegang verlenen aan Europese burgers en Toegang verlenen aan Europese bedrijven.