Europese burgers moeten sinds september 2018 bij alle Nederlandse publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak kunnen inloggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken in de eIDAS-verordening. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen.

eidas verordening

Wat is de eIDAS-verordening?

eIDAS staat voor 'Electronic Identities And Trust Services'. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten afgesproken om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken. Zo wordt het makkelijker om binnen Europa grensoverschrijdend zaken te doen. Deze afspraken zijn vastgelegd in verordening 910/2014 van de Europese Unie.

Een onderdeel van de verordening is het grensoverschrijdend gebruik van nationale inlogmiddelen. Dit betekent dat Europese burgers en bedrijven met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel toegang moeten krijgen tot de digitale dienstverlening van de Europese dienstverleners.

Meer informatie

In het dossier ´Moet mijn organisatie toegang verlenen aan Europese burgers en bedrijven?´ vindt u meer informatie over bovenstaande criteria.

Implementatieroute voor uw organisatie

Om Europese burgers en bedrijven toegang te verlenen heeft uw organisatie een aansluiting op een makelaar nodig. Afhankelijk van de huidige inrichting van uw systemen en de gegevens die u per dienst nodig heeft, zijn er verschillende implementatiescenario’s.

pictogram attributen burgers

Welke gegevens heeft mijn organisatie nodig van Europese burgers?

Identificeren met:

Wat betekent dit voor de implementatie binnen uw organisatie?

Welk koppelvlak heeft u nodig?

1: eIDAS-attributen

Met koppelvlak 1.11 kunt u optie 1 en 2 implementeren.

Indien u optionele eIDAS-attributen wilt opvragen maakt u hier afspraken voor met uw makelaar.

Zorg ervoor dat uw eigen systemen de eIDAS-attributen en eventuele extra input van de burger kunnen verwerken. Hier kunt u een koppeltabel voor gebruiken. 

Koppelvlak 1.11 is voor deze varianten voldoende.

2: eIDAS-attributen met extra input burger

3: BSN

Met koppelvlak bereidt u uw organisatie voor op de komst van het BSN.

Zorg ervoor dat uw eigen systemen een versleuteld BSN kunnen ontvangen en verwerken.

Uw organisatie kan gebruik maken van koppelvlak 1.12.

4: eIDAS-attributen en BSN Uw organisatie kan ook een combinatie van de eIDAS-attributen en BSN ontvangen en zo optimale flexibiliteit inbouwen. Koppelvlak 1.13 biedt hier uitkomst voor.

Meer informatie

In het dossier ´Toegang verlenen aan Europese burgers´ vindt u meer informatie over deze implementatiescenario’s. Benieuwd naar de gegevens die uw organisatie per implementatiescenario moet verwerken? Kijk dan verder in het dossier ´Gegevens van Europese burgers verwerken ´.

pictogram attributen bedrijven

Toegang verlenen aan Europese bedrijven

Het Italiaanse inlogmiddel is op 10 september 2018 genotificeerd. Dit betekent dat uw organisatie sinds uiterlijk 10 september 2019 toegang moet kunnen verlenen aan houders van dit Europees erkende inlogmiddel.

Meer informatie

Wilt u uw organisatie nu al voorbereiden op de toekomstige acceptatie van inlogmiddelen voor bedrijven? Meer informatie vindt u in het dossier ´Toegang verlenen aan Europese bedrijven´.

pictogram geen inlog

Tijdig voldoen is uw verantwoordelijkheid

Indien uw organisatie eIDAS-plichtig is maar niet voldoet, is een mogelijk gevolg dat Europese burgers en bedrijven juridische stappen ondernemen. Het is aan de rechter om een eindoordeel te vellen. Een mogelijk gevolg is, dat uw organisatie de geleden schade dient te vergoeden. Uw organisatie is zelf verantwoordelijk voor de implementatie.

Meer informatie

In het dossier ´Hoe implementeert Nederland de eIDAS-verordening´ staan deze verantwoordelijkheden nader omschreven.