pictogram eidas toegang verlenen

De eIDAS-verordening verplicht uw organisatie niet om uw dienstverlening in het Engels of in een andere Europese taal beschikbaar te stellen. Toegang tot de dienst in de Nederlandse taal is voor de eIDAS-verordening voldoende. Uiteraard kunt u organisatie op eigen initiatief de dienstverlening vertalen.

Meer informatie

Meer weten over toegang verlenen? Kijk dan in de dossiers Toegang verlenen aan Europese burgers en Toegang verlenen aan Europese bedrijven.