Op verzoek van gemeenten bouwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met onder meer Logius een nieuw datanetwerk voor alle gemeenten in Nederland. Projectleiders Jeroen Schuuring en Peter Klaver van VNG Realisatie leggen uit waarom.

Samen slimmer én veiliger

Gemeenten staan midden in de samenleving en zijn druk bezig hun dienstverlening en bedrijfsvoering verder te digitaliseren. Ze werken op dit gebied steeds intensiever samen, onderling en met andere overheden. Een datanetwerk waarin zij informatie kunnen ontsluiten en delen, is daarvoor essentieel. Op de Algemene Leden Vergadering van de VNG hebben gemeenten daarom besloten om één gemeenschappelijke digitale infrastructuur aan te leggen: de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Daar hoort ook een gezamenlijk netwerk bij: het GGI-Netwerk.

''Veilig onderling informatie uitwisselen is één van de redenen waarvoor het GGI-netwerk gebruikt gaat worden.''

Volledige controle

Jeroen: ‘Voor optimale dienstverlening en efficiënte uitvoering moeten gemeenten eenvoudig, veilig en betrouwbaar hun data kunnen ontsluiten en delen. Omdat steeds meer data, voorzieningen en systemen extern staan willen ze dat graag over een veilig netwerk doen. Door aan te sluiten op het Diginetwerk van Logius, waar ook al veel andere overheden deel van uitmaken, kunnen de gemeenten aan die wens voldoen. En de gemeenten hebben de zeggenschap en bepalen samen wie ze toelaten tot dit netwerk, welke diensten worden aangeboden en wat daar de voorwaarden voor zijn. Ze hebben dus echt zelf de controle.’

Flexibiliteit in overstappen

Het bouwen van het GGI-Netwerk is inmiddels in gang gezet. ‘In april gaan we de eerste tests doen’, vertelt Peter, ‘en nog vóór de zomer kunnen gemeenten aansluiten. Dat gaat niet met een big bang trouwens. In principe kunnen alle Nederlandse gemeenten meedoen, maar ze bepalen zelf wanneer ze overstappen. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld de contracten met hun huidige leveranciers. Het GGI-Netwerk zal dus geleidelijk steeds meer gebruikt worden.’

Veilig de cloud in

Veilig informatie uitwisselen met andere overheden is niet het enige waar het nieuwe netwerk voor gebruikt gaat worden. ‘Gemeenten en hun leveranciers staan al een tijdje te springen om de cloud in te gaan’, weet Jeroen, ‘maar ze zijn er terecht huiverig voor om dat alleen te doen. Gemeenten willen hun informatiebeveiliging goed borgen.’  Samen via het GGI-Netwerk naar de cloud gaan, is een stuk veiliger. ‘Omdat de gemeenten samenwerken, kunnen ze hun kennis bundelen en gezamenlijk voorwaarden stellen aan clouddiensten die over het GGI-Netwerk aan gemeenten en ketenpartners geleverd kunnen worden. Daarvoor maken ze afspraken met de ICT-markt. Om de digitale weerbaarheid verder te vergroten bevat de GGI diverse voorzieningen voor actieve beveiliging van het dataverkeer.’

Samen organiseren

De gemeenten gaan meer samen doen dan alleen werken met een gezamenlijke infrastructuur. Peter: ‘Gemeenten zijn een beweging gestart van ‘Samen Organiseren’. Daarin werken ze steeds intensiever samen aan verbetering van de dienstverlening en informatievoorziening. Gemeenten ontwikkelen met elkaar, met ondersteuning van VNG Realisatie, gezamenlijke afspraken, voorzieningen en standaarden. Dat varieert sterkt en loopt van online diensten zoals digitale aangifte van overlijden, de standaardisatie van processen tot en met het doen van collectieve aanbestedingen.’ Het GGI-netwerk maakt Samen Organiseren eenvoudiger.