Dit artikel hoort bij: Koppelvlak

Nieuws & actueel

Acceptatie Europese inlogmiddelen komt stap dichterbij

Vanaf septemer 2018 kunnen Duitse burgers met het inlogmiddel 'Neuer Personalausweis' (nPA) gebruik maken van de digitale dienstverlening van andere Europese lidstaten. Naast Duitsland zetten nu ook meerdere lidstaten stappen om hun inlogmiddelen gereed te maken voor Europees gebruik. Lees het volledige nieuwsbericht.

Laptopscherm met de website van Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

BghU als eerste organisatie aangesloten op Digimelding webservice

Eind 2017 heeft de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), in samenwerking met ICT-leverancier Processfive, Digimelding webservice van Logius succesvol in gebruik genomen. De BghU is hiermee de eerste organisatie die gebruik maakt van de Digimelding webservice.

Digimelding webservice

Met Digimelding webservice kan een een ambtenaar vanuit de eigen applicatie een terugmelding doen wanneer er twijfel bestaat over de juistheid van gegevens uit basisregistraties. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van de basisregistraties, wat leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en betere dienstverlening.

Terugmelden

Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Daarom moeten gegevens in deze registraties actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben een wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens terug te melden. De bronhouder controleert vervolgens wat de juiste gegevens zijn en past waar nodig de bestaande gegevens aan.

Inlogscherm DigiD

Hoe zat het ook al weer: doorbelasting MijnOverheid en DigiD

Vorig jaar heeft de ministerraad besloten dat vanaf 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Logius voert dit ministerraadbesluit uit. Afnemers van beide voorzieningen hebben eind vorig jaar hun verbruiksprognose voor 2018 doorgegeven. Als dit niet op tijd gelukt is, maakt Logius gebruik van historische gegevens om het gebruik te kunnen inschatten. Uiterlijk begin april ontvingen afnemers hun voorschotnota voor 2018. In 2019 volgt de eindfactuur.

MijnOverheid op laptopscherm

MijnOverheid versie 3.1

MijnOverheid release 3.1 is in december uitgerold. Deze herbouw was nodig om te blijven voldoen aan de hogere veiligheidseisen en het toenemende aantal gebruikers. Met deze release is de website sneller, is de vormgeving strakker en werkt hij beter op verschillende type apparaten.

Kabels van een computer

Vernieuwde website SBR

De vernieuwde website van SBR is sinds december live. De nieuwe website speelt in op actualiteiten, geeft uitvragende organisaties ruimte om hun ervaringen te delen en heeft voor softwareleveranciers een aparte plek waar alle informatie over werken met SBR en de taxonomie staat. De website is aangepast aan de richtlijnen die gelden voor websites van de Rijksoverheid en geheel responsive, dus goed te gebruiken op mobiele apparaten zoals mobiel en tablet.