Koppelvlak 01 Februari 2018

Koppelvlak 01 Februari 2018

Deze printvriendelijke versie bevat niet de volledige inhoud van het online magazine, maar alleen de teksten en een beperkte selectie foto´s. Het hele online magazine met alle foto´s, video´s en multimedia kan worden bekeken op:
https://magazines.logius.nl/koppelvlak/2018/01/index

Nog een tip voor het geval u het magazine wil printen: Heeft u een Windows-computer en bekijkt u het magazine met het programma Chrome? Dan adviseren we u voor het afdrukken alleen gebruik te maken van het zogenoemde dialoogvenster (Ctrl+P).

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Voorwoord

Een douaneteam doorzoekt een containerschip

Op 13 november 2017 is Yvonne van der Brugge gestart als Algemeen Directeur bij Logius. In dit voorwoord vertelt ze meer over zichzelf, de eerste maanden bij Logius en haar ambitie voor 2018.

De afgelopen periode was leuk én intensief. Ik ben warm ontvangen en heb al veel gesprekken gehad, binnen en buiten Logius. Wat typerend is voor Logius zijn de mensen: collega’s hebben veel hart voor de zaak en willen goede en mooie dingen doen. Continuïteit en betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel en iedereen is zich daar bewust van. De samenwerking met andere partijen is onze belangrijkste succesfactor. Hoe we dat doen is ook terug te lezen in de artikelen van deze Koppelvlak-editie.


De Bouw- en Vastgoed sector, waar ik vandaan kom, laat zich op hoofdlijnen goed vergelijken met de IT-sector. Er zijn veel dezelfde begrippen zoals architectuur, (project)ontwikkeling, porfoliomanagement. Het werken in een technische omgeving met vele complexe uitdagingen geeft me energie. Ik maak makkelijk de vertaling van techniek naar bestuurlijke tafels zodat we daar, op basis van heldere afwegingen, keuzes kunnen maken. Zo borgen we de samenhang in de generieke infrastructuur voor de digitale overheid. Ik ben van mening dat de dienstverlening die we leveren echt een toegevoegde waarde moet hebben voor burgers, bedrijven en onze afnemers.


Mijn wens voor Logius in 2018 is een heldere focus, betrouwbare dienstverlening en een sterke adviesrol in de generieke digitale overheid. Het tonen van een professionele houding om tot een duidelijke opgave te komen en deze goed uit te voeren is essentieel. Dat doen we door vakkundige adviezen te geven en betrouwbaar te zijn in onder andere continuïteit en veiligheid. Tot slot maken we het simpel daar waar mogelijk is, want eenvoud is de sleutel om complexiteit te managen. Dat maakt Logius een robuuste en wendbare organisatie.

Hartelijke groet,
Yvonne van der Brugge

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Nieuws & actueel

Acceptatie Europese inlogmiddelen komt stap dichterbij

Vanaf septemer 2018 kunnen Duitse burgers met het inlogmiddel 'Neuer Personalausweis' (nPA) gebruik maken van de digitale dienstverlening van andere Europese lidstaten. Naast Duitsland zetten nu ook meerdere lidstaten stappen om hun inlogmiddelen gereed te maken voor Europees gebruik. Lees het volledige nieuwsbericht.

Laptopscherm met de website van Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

BghU als eerste organisatie aangesloten op Digimelding webservice

Eind 2017 heeft de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), in samenwerking met ICT-leverancier Processfive, Digimelding webservice van Logius succesvol in gebruik genomen. De BghU is hiermee de eerste organisatie die gebruik maakt van de Digimelding webservice.

Digimelding webservice

Met Digimelding webservice kan een een ambtenaar vanuit de eigen applicatie een terugmelding doen wanneer er twijfel bestaat over de juistheid van gegevens uit basisregistraties. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van de basisregistraties, wat leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en betere dienstverlening.

Terugmelden

Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Daarom moeten gegevens in deze registraties actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben een wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens terug te melden. De bronhouder controleert vervolgens wat de juiste gegevens zijn en past waar nodig de bestaande gegevens aan.

Inlogscherm DigiD

Hoe zat het ook al weer: doorbelasting MijnOverheid en DigiD

Vorig jaar heeft de ministerraad besloten dat vanaf 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Logius voert dit ministerraadbesluit uit. Afnemers van beide voorzieningen hebben eind vorig jaar hun verbruiksprognose voor 2018 doorgegeven. Als dit niet op tijd gelukt is, maakt Logius gebruik van historische gegevens om het gebruik te kunnen inschatten. Uiterlijk begin april ontvingen afnemers hun voorschotnota voor 2018. In 2019 volgt de eindfactuur.

MijnOverheid op laptopscherm

MijnOverheid versie 3.1

MijnOverheid release 3.1 is in december uitgerold. Deze herbouw was nodig om te blijven voldoen aan de hogere veiligheidseisen en het toenemende aantal gebruikers. Met deze release is de website sneller, is de vormgeving strakker en werkt hij beter op verschillende type apparaten.

Kabels van een computer

Vernieuwde website SBR

De vernieuwde website van SBR is sinds december live. De nieuwe website speelt in op actualiteiten, geeft uitvragende organisaties ruimte om hun ervaringen te delen en heeft voor softwareleveranciers een aparte plek waar alle informatie over werken met SBR en de taxonomie staat. De website is aangepast aan de richtlijnen die gelden voor websites van de Rijksoverheid en geheel responsive, dus goed te gebruiken op mobiele apparaten zoals mobiel en tablet.

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

In de startblokken voor de Digistorm!

Henk en Jan

Bij Logius heet het de Digistorm, bij de Belastingdienst de Aangiftecampagne. Beide organisaties hebben elkaar hard nodig tijdens deze spannendste en drukste periode van het jaar. Hoe zorgen ze dat tussen 1 maart en begin mei 12 miljoen belastingaangiftes vlekkeloos verwerkt kunnen worden?

Niets mag fout gaan tijdens de aangifte, want ook dit jaar ligt de Belastingdienst onder een politiek vergrootglas. Dat betekent dat ook Logius op scherp staat. ‘Goede voorbereiding is cruciaal’, vertelt Henk Kouwenhoven die dit jaar voor de derde keer bij Logius is ingevlogen als projectleider. Als voormalig adviseur bij de Belastingdienst is hij de ideale verbindingsofficier in deze periode, waarbij soepele samenwerking tussen beide organisaties cruciaal is. Kouwenhoven werkt nauw samen met Jan Leijten, voorzitter van de Controlroom bij de Belastingdienst.

Sloepentocht

In november startten zowel Kouwenhoven (bij Logius) als Leijten (bij de Belastingdienst) hun projectteams op. Beide teams begonnen in deze voorbereidingsfase met een evaluatie. ‘Tijdens de vorige Digistorm ging DigiD bijvoorbeeld over naar een nieuw datacentre met nieuwe applicaties’, vertelt Kouwenhoven. ‘Dat zijn serieuze veranderingen die om een uitgebreide testperiode vragen.’ Zijn team bestaat uit zo’n twintig mensen uit allerlei afdelingen bij Logius.
Bij de Belastingdienst houdt de Controlroom onder leiding van Jan Leijten van eind februari tot begin mei dagelijks incidentenberaad. De Controlroom bestaat uit mensen van zo’n twaalf afdelingen. Leijten: ‘We hebben net de jaarlijkse kick off gehad. Eind februari houden wij een sloepentocht. Dan bespreken we nogmaals de procedures en evalueren we wat goed ging en wat dit jaar beter moet.’

Freeze

Logius richt de hele infrastructuur in op het verwerken van deze grootste piek van het jaar. Kouwenhoven: ‘Dit jaar is de DigiD-infrastructuur veranderd. Dat betekent dat we nu draaien op drie identieke systemen: ‘Nodes’. Als één van de deze systemen niet beschikbaar is, dan is dat geen probleem: de infrastructuur blijft dan gewoon operationeel en gebruikers kunnen blijven inloggen met hun DigiD. Ook hebben we dit jaar wederom een ‘freezeperiode’ ingesteld, waarbij alle onderhoudswerkzaamheden zo veel mogelijk worden beperkt. Dat scheelt stress in deze drukke periode.’

Militaire operatie

In 2017 vonden tijdens de piekperiode per minuut 4346 DigiD-authenticaties plaats, in totaal 67 miljoen. De systemen trokken het prima. ‘Afgelopen jaar verliep vlekkeloos, haast saai’, vertelt Kouwenhoven. ‘Ik ben één keer wakker gebeld. Een collega belde me toen de aangifteperiode afliep ’s nachts om me te feliciteren.’
De piekmaanden maart en april verlopen haast als een militaire operatie. Leijten: ‘Het team is deze periode druk met talloze incidenten, zoals technische verstoringen. We doen het zeer goed als de burger deze als ‘niet of nauwelijks gemerkt’ ervaart. Het helpt dat jaarlijks een aantal dezelfde mensen terugkeren in het team. We weten wat we aan elkaar hebben. Het zijn ook mensen die goed kunnen inschatten wat het effect van een probleem is voor de hele keten, en niet alleen voor hun eigen schakel.’

Voor een goed verloop van de operatie is transparantie cruciaal. ‘Het management binnen de Belastingdienst bieden we zekerheid door ze voortdurend op de hoogte te stellen van wat er speelt. Zo tonen we dat we in control zijn. En geruststelling bij bestuurders creëert rust bij de operationele afdelingen.’
 

Vertrouwen

De rolverdeling tussen Logius en Belastingdienst is gelijkwaardig, de samenwerking intensief. ‘We zijn van elkaar afhankelijk’, verklaart Kouwenhoven. ‘In principe gebeurt bij Logius op dit dossier niets buiten mij om. En als er zaken mis gaan bij Logius, rapporteer ik dat. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor goede samenwerking, in de hele keten. Als dat er niet is, gaan mensen communiceren buiten de lijn om. En dan krijg je chaos. Onze aanpak toont hoe belangrijk nauwe samenwerking binnen de keten is. Daar heeft iedereen alleen maar baat bij.’

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Eén netwerk voor alle Nederlandse gemeenten

Jeroen en Peter onderaan een trap

Op verzoek van gemeenten bouwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met onder meer Logius een nieuw datanetwerk voor alle gemeenten in Nederland. Projectleiders Jeroen Schuuring en Peter Klaver van VNG Realisatie leggen uit waarom.

Samen slimmer én veiliger

Gemeenten staan midden in de samenleving en zijn druk bezig hun dienstverlening en bedrijfsvoering verder te digitaliseren. Ze werken op dit gebied steeds intensiever samen, onderling en met andere overheden. Een datanetwerk waarin zij informatie kunnen ontsluiten en delen, is daarvoor essentieel. Op de Algemene Leden Vergadering van de VNG hebben gemeenten daarom besloten om één gemeenschappelijke digitale infrastructuur aan te leggen: de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Daar hoort ook een gezamenlijk netwerk bij: het GGI-Netwerk.

Volledige controle

Jeroen: ‘Voor optimale dienstverlening en efficiënte uitvoering moeten gemeenten eenvoudig, veilig en betrouwbaar hun data kunnen ontsluiten en delen. Omdat steeds meer data, voorzieningen en systemen extern staan willen ze dat graag over een veilig netwerk doen. Door aan te sluiten op het Diginetwerk van Logius, waar ook al veel andere overheden deel van uitmaken, kunnen de gemeenten aan die wens voldoen. En de gemeenten hebben de zeggenschap en bepalen samen wie ze toelaten tot dit netwerk, welke diensten worden aangeboden en wat daar de voorwaarden voor zijn. Ze hebben dus echt zelf de controle.’

Flexibiliteit in overstappen

Het bouwen van het GGI-Netwerk is inmiddels in gang gezet. ‘In april gaan we de eerste tests doen’, vertelt Peter, ‘en nog vóór de zomer kunnen gemeenten aansluiten. Dat gaat niet met een big bang trouwens. In principe kunnen alle Nederlandse gemeenten meedoen, maar ze bepalen zelf wanneer ze overstappen. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld de contracten met hun huidige leveranciers. Het GGI-Netwerk zal dus geleidelijk steeds meer gebruikt worden.’

Veilig de cloud in

Veilig informatie uitwisselen met andere overheden is niet het enige waar het nieuwe netwerk voor gebruikt gaat worden. ‘Gemeenten en hun leveranciers staan al een tijdje te springen om de cloud in te gaan’, weet Jeroen, ‘maar ze zijn er terecht huiverig voor om dat alleen te doen. Gemeenten willen hun informatiebeveiliging goed borgen.’  Samen via het GGI-Netwerk naar de cloud gaan, is een stuk veiliger. ‘Omdat de gemeenten samenwerken, kunnen ze hun kennis bundelen en gezamenlijk voorwaarden stellen aan clouddiensten die over het GGI-Netwerk aan gemeenten en ketenpartners geleverd kunnen worden. Daarvoor maken ze afspraken met de ICT-markt. Om de digitale weerbaarheid verder te vergroten bevat de GGI diverse voorzieningen voor actieve beveiliging van het dataverkeer.’

Samen organiseren

De gemeenten gaan meer samen doen dan alleen werken met een gezamenlijke infrastructuur. Peter: ‘Gemeenten zijn een beweging gestart van ‘Samen Organiseren’. Daarin werken ze steeds intensiever samen aan verbetering van de dienstverlening en informatievoorziening. Gemeenten ontwikkelen met elkaar, met ondersteuning van VNG Realisatie, gezamenlijke afspraken, voorzieningen en standaarden. Dat varieert sterkt en loopt van online diensten zoals digitale aangifte van overlijden, de standaardisatie van processen tot en met het doen van collectieve aanbestedingen.’ Het GGI-netwerk maakt Samen Organiseren eenvoudiger.

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

‘Met eHerkenning hebben we één digitale sleutel voor de overheid’

Binnenkant gebouw Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Met eHerkenning kunnen ondernemers inloggen bij meer dan 350 overheidsorganisaties. In 2018 maken ook grote overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en UWV, verschillende diensten via eHerkenning toegankelijk. Voor elke dienst apart inloggen via een wirwar aan wachtwoorden is verleden tijd! In deze reeks komen dienstverleners aan bod die eHerkenning inzetten.

Op de portalen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het gebruik van eHerkenning al verplicht. Mariska Schiphorst, afdelingsmanager directie Klant, Advies en Informatie: ‘Wij willen dat onze klanten veilig en eenvoudig kunnen inloggen. Met eHerkenning heeft de klant één digitale sleutel waarmee hij met alle overheidsdiensten zaken kan doen. Veilig, betrouwbaar en volgens Europese privacyrichtlijnen. Het maakt online identificeren makkelijker én zorgt ervoor dat je minder wachtwoorden hoeft te onthouden.’

Betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning kent vijf verschillende betrouwbaarheidsniveaus: 1, 2, 2+, 3 en 4. Mariska: ‘Wij zijn met onze diensten actief in diverse domeinen; agrarisch, innovatie, internationaal en duurzaam. Niet elke dienst hoeft even sterk beveiligd te zijn. Bij het afgeven van een vergunning voor een evenement is een lager niveau nodig dan bijvoorbeeld bij het doorgeven van vertrouwelijke informatie over innovatieve projecten waar bedrijven subsidie voor aanvragen. Als organisatie bepaal je voor welke diensten welk niveau vereist is.’
Ondernemers die zaken doen met RVO beschikken al over een eHerkenningsmiddel op niveau 1, 2 of 2+. ‘We werken nu aan een upgrade van onze diensten naar betrouwbaarheidsniveau 3.’

Slim en kostenbesparend

Schiphorst is enthousiast over de vele voordelen voor de klant. ‘De RVO juicht de rijksbrede samenwerking toe. Met eHerkenning vinden we elkaar in slimme oplossingen en werken we kostenbesparend.’

Minder tijd en moeite

De gemeente Den Haag begon in 2017 met eHerkenning. Algemeen directeur Publiekszaken Mohamed El Achkar klinkt net zo enthousiast als Schiphorst: ‘We voeren eHerkenning gefaseerd in en zijn begonnen met eHerkenning voor de aangiftes van overlijden. Begrafenisondernemers kunnen dat online doen in plaats van aan de balie. En we merken nu al dat dit deze bedrijven veel tijd en moeite scheelt!’

De gemeente vindt eHerkenning een logische ontwikkeling. ‘We hechten veel waarde aan een goede dienstverlening en maken het inwoners en ondernemers ook online graag zo makkelijk mogelijk’, licht El Achkar toe. ‘Den Haag staat al jaren bovenaan in de lijsten voor digitale voorlopers en dat willen we zo houden. We hebben al ‘MijnDenHaag’ voor inwoners en ontwikkelen nu een nieuwe ‘mijn-omgeving’ voor ondernemers. Daar nemen we eHerkenning meteen in mee.’

Kracht in de massa

Den Haag had een eigen inlogsysteem voor ondernemers, maar dat wordt niet meer gebruikt. El Achkar: ‘De kracht van eHerkenning zit hem juist in de massa. Het is voor veel meer overheidsdiensten te gebruiken dan alleen die van ons. Dat maakt het leven van ondernemers echt eenvoudiger. Dat steeds meer andere overheden instappen is voor ons een belangrijk argument geweest om met eHerkenning te beginnen.’

Meteen resultaat

Voor wie aan wil sluiten bij eHerkenning heeft El Achkar nog wel een paar tips: ‘Betrek je ondernemers bij waar je mee bezig bent, dan kun je het inrichten op een manier waar zij mee uit de voeten kunnen. En begin met een dienst waar je meteen resultaat van ziet. Het succes bij de begrafenisondernemers is voor ons echt een stimulans voor de volgende stap.’

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Internationale kenniswisseling centraal tijdens Logius seminar

Europese vlaggen

Op dinsdag 31 oktober heeft Logius het seminar Governmental Identification and Authorization Services georganiseerd in Madurodam. Maar liefst 38 personen waren aanwezig, waarvan de helft vertegenwoordigers waren van publieke ICT-organisaties uit België, Engeland, Oostenrijk, Duitsland, Letland, Denemarken en Zweden. Logius collega’s deelden het podium met internationale experts en bespraken onder andere de aanpak, de architectuur, de uitdagingen en de lessons learned over de uitvoering van ICT-voorzieningen en regelgeving in hun land. De sessies zorgden voor veel interactie met het publiek en tijdens de netwerkmomenten werd de kennisuitwisseling voortgezet. In dit artikel bieden we een terugblik op de sessies en de opgedane kennis.

Meerdere inlogmiddelen (eID’s) in het publieke domein

Tijdens de eerste sessie Enabling multiple digital identities for citizens deelden Mariska Volkmaars (business consultant, Logius) en Jon Shamah (eID expert, EEMA – Verenigd Koninkrijk) kennis met elkaar én met het publiek over eID’s. Verschillende landen in Europa lijken vanuit een andere startsituatie langzaam naar een vergelijkbare situatie te groeien wat betreft inlogmiddelen in het publieke domein. Er is vaak een inlogmiddel beschikbaar dat is uitgegeven door de overheid (zoals DigiD in Nederland), alsmede private inlogmiddelen (bijvoorbeeld het Nederlandse Idensys). In het buitenland worden private inlogmiddelen meestal uitgegeven door de bankensector. Opvallend is dat deze combinatie van meerdere inlogmiddelen in het publieke domein meestal niet centraal wordt aangestuurd. In Engeland heet het inlogmiddel in het publieke domein Gov UK Verify. Dit inlogmiddel wordt geleverd door verschillende private partijen. Het grote succes van dit inlogmiddel blijft tot nu toe uit. Zo zijn er weinig diensten beschikbaar en blijkt een groot deel van de potentiele gebruikers af te haken tijdens het aanvraagproces. Dit heeft diverse redenen, zoals te weinig politieke steun, het gebrek aan basisregistraties en cultuur. Landen die beschikken over een bevolkingsregister en Burgerservicenummers (BSN) zijn in het voordeel om de betrouwbaarheid van inlogmiddelen op hogere betrouwbaarheidsniveaus te kunnen garanderen.

Tegelijkertijd wordt een grote afname van inlogmiddelen door burgers weerhouden vanwege het gebrek aan gebruikersgemak. Dit geldt met name voor inlogmiddelen op betrouwbaarheidsniveau hoog, maar ook substantieel. Deze vereisen extra stappen tijdens het inlogproces, waar gebruikers niet op zitten te wachten. Dergelijke stappen zijn echter nodig om extra veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen garanderen.

Opvallend was dat in vrijwel alle landen de Belastingdienst een belangrijke rol speelt in het speelveld van eID’s. Dit komt waarschijnlijk doordat de Belastingdienst het meest gebaat is bij elektronische dienstverlening. Daarnaast kan de Belastingdienst de impasse tussen vraag en aanbod (geen online dienst, geen inlogmiddel en geen inlogmiddel, geen online dienst) doorbreken.

BSN en centraal bevolkingsregister essentieel voor machtigen

Tijdens de tweede sessie Growing need for (digital) mandates bespraken Sierd Westerfield (product manager, Logius) en Thomas Rössler (directeur, PrimeSign/ plaatsvervangend directeur, CRYPTAS – Oostenrijk) machtigen. In Nederland werken we met DigiD Machtigen. Hiermee kunnen mensen die zelf hun online zaken met de overheid niet willen of kunnen regelen, uitbesteden aan iemand anders (de gemachtigde). Deze machtigingsvoorziening zou echter ook gebruikt kunnen worden door andere diensten dan DigiD. Om te voorkomen dat er meerdere voorzieningen worden gemaakt, werkt Logius eraan om de machtigingsvoorziening generiek te maken. Hier komen wel de nodige uitdagingen bij kijken. Verder blijkt Nederland vrij uniek te zijn in het voorzien van machtigingen tussen burgers onderling. Andere landen passen machtigen vooral toe van burger naar organisatie, denk bijvoorbeeld aan een pensioenuitvoerder die pensioenzaken regelt voor een burger.

Oostenrijk is met machtigen gestart door machtigingen te registreren in de chip op iemands identiteitskaart. Hiermee worden analoge processen ondersteund. Zo kan bijvoorbeeld iemand op vertoon zijn van identiteitskaart aan de balie van een gemeente, fysiek zaken regelen voor iemand anders. In Oostenrijk wordt langzamerhand wel steeds meer gebruik gemaakt van eenzelfde soort oplossing als DigiD Machtigen, zodat machtigen ook online mogelijk wordt. Hiervoor was in het verleden weinig steun, omdat een centraal bevolkingsregister nodig is voor online machtigen. In landen als Duitsland en Oostenrijk ligt het invoeren van een centraal bevolkingsregister gevoelig gezien de geschiedenis. Machtigen is daarmee vooral een wettelijk traject en niet zozeer technisch. Landen die niet over een dergelijk register beschikken, blijken geen machtigingsvoorziening te hebben. Volgens de meeste aanwezigen ligt machtigen niet hoog op de prioriteitenlijst van andere landen. Voor niet-digitaal vaardigen is machtigen echter wel van groot belang om niet tussen wal en schip te vallen met de steeds verdergaande digitalisering van de overheid.

Inloggen over de grens straks overal mogelijk

Marije Jurriëns (business consultant, Logius) en Stephan Klein (directeur Governikus – Duitsland) discussieerden in de laatste sessie Implementation of eIDAS over de voortgang van eIDAS. De Europese eIDAS-verordening verplicht overheidsorganisaties binnen de Europese Unie (EU) om vanaf september 2018 nationale inlogmiddelen van andere EU-lidstaten toe te staan in hun online dienstverlening. Dat houdt in dat het mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld als Nederlandse student in te schrijven voor de universiteit van Barcelona met DigiD. In Nederland is de architectuur voor eIDAS ontwikkeld, waarbij gebruik is gemaakt van het bestaande koppelvlak van eHerkenning en Idensys. Wanneer organisaties aansluiten op eHerkenning|Idensys voldoen zij volgend jaar aan de verordening. Organisaties zijn hierover geïnformeerd. Nederland lijkt tot zover goed voorbereid te zijn op de eIDAS verordening.

Duitsland distribueert software (componenten) in plaats van een koppelvlak. Governikus raadt de aanwezigen aan om de Duitse POS-eIDAS module, dat gratis open software is, toe te passen in het eIDAS koppelpunt, zodat Duitse burgers toegang kunnen krijgen tot andere EU-lidstaten. Duitsland heeft verder als eerste land zijn nationale inlogmiddel genotificeerd bij de EU. Dat houdt in dat het is goedgekeurd door de EU om ermee in te kunnen loggen over de grens. Het Duitse inlogmiddel is een identiteitsbewijs dat kan worden uitgelezen met een app. Het voldoet daarmee aan betrouwbaarheidsniveau hoog. In principe zijn landen niet verplicht hun eID’s te laten notificeren, maar het is wel een logisch gevolg van het verplichte deel van de verordening. Het is alleen een zorgpunt dat eID’s met mindere specificaties eventueel ook genotificeerd kunnen worden als een inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau hoog.

Deelnemers zijn doorgaans positief over de planning om per september 2018 aan eIDAS te voldoen. De verordening stimuleert de verbetering en versterking van online dienstverlening.

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Colofon

Koppelvlak, 01

Publicatiedatum
maandag 26 februari 2018
Hoofdredactie
Logius Communicatie
Productie
Logius Communicatie
Eindredactie
Logius Communicatie
Vormgeving
Logius Communicatie
E-mail
servicecentrum@logius.nl
Internet
http://www.logius.nl
Redactieadres
Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag Postbus 96810 | 2509 JE | Den Haag
Copyright
CC0 1.0 Universal