Op 13 november 2017 is Yvonne van der Brugge gestart als Algemeen Directeur bij Logius. In dit voorwoord vertelt ze meer over zichzelf, de eerste maanden bij Logius en haar ambitie voor 2018.

Directeur Yvonne van der Brugge

De afgelopen periode was leuk én intensief. Ik ben warm ontvangen en heb al veel gesprekken gehad, binnen en buiten Logius. Wat typerend is voor Logius zijn de mensen: collega’s hebben veel hart voor de zaak en willen goede en mooie dingen doen. Continuïteit en betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel en iedereen is zich daar bewust van. De samenwerking met andere partijen is onze belangrijkste succesfactor. Hoe we dat doen is ook terug te lezen in de artikelen van deze Koppelvlak-editie.


De Bouw- en Vastgoed sector, waar ik vandaan kom, laat zich op hoofdlijnen goed vergelijken met de IT-sector. Er zijn veel dezelfde begrippen zoals architectuur, (project)ontwikkeling, porfoliomanagement. Het werken in een technische omgeving met vele complexe uitdagingen geeft me energie. Ik maak makkelijk de vertaling van techniek naar bestuurlijke tafels zodat we daar, op basis van heldere afwegingen, keuzes kunnen maken. Zo borgen we de samenhang in de generieke infrastructuur voor de digitale overheid. Ik ben van mening dat de dienstverlening die we leveren echt een toegevoegde waarde moet hebben voor burgers, bedrijven en onze afnemers.


Mijn wens voor Logius in 2018 is een heldere focus, betrouwbare dienstverlening en een sterke adviesrol in de generieke digitale overheid. Het tonen van een professionele houding om tot een duidelijke opgave te komen en deze goed uit te voeren is essentieel. Dat doen we door vakkundige adviezen te geven en betrouwbaar te zijn in onder andere continuïteit en veiligheid. Tot slot maken we het simpel daar waar mogelijk is, want eenvoud is de sleutel om complexiteit te managen. Dat maakt Logius een robuuste en wendbare organisatie.

Hartelijke groet,
Yvonne van der Brugge