Dit artikel hoort bij: Koppelvlak

Nieuws & actueel

Cover Jaarverslag Logius 2017

Jaarverslag Logius 2017

Het Jaarverslag 2017 van Logius staat sinds april live. In het verslag staan we stil bij de resultaten van het afgelopen jaar. We kijken ook vooruit naar de uitdagingen voor dit jaar en vertellen op welke manier we hierop inspelen.

Cover Magazine Standaardwerken

Magazine Standaardwerken

Het nieuwe magazine Standaardwerken is in maart gepubliceerd. Dit magazine staat vol interviews en praktijkcases over het gebruik van open standaarden door de overheid en het bedrijfsleven. De adoptiegraad van standaarden op de ‘pas-toe-leg-uit’ lijst van het Forum Standaardisatie is in de loop der jaren gestegen. Open standaarden zijn essentieel voor de digitale samenwerking die overheid en bedrijfsleven voor ogen hebben en de adoptie van open standaarden loont. Communicatie en samenwerking worden er eenvoudiger door en de regeldruk neemt af. Daarnaast is het gebruik van digitale standaarden voor de digitale overheid onmisbaar.

Inlogscherm DigiD

Pilot DigiD: inloggen met rijbewijs

In juni startte DigiD een pilot om inloggen met een rijbewijs te testen. Inloggen met een rijbewijs is de nieuwste en meest veilige manier van inloggen. De combinatie van het rijbewijs en een persoonlijke pincode geeft organisaties namelijk maximale zekerheid over iemands identiteit. Hierdoor kunnen zij zeer privacygevoelige informatie online ontsluiten, zoals vertrouwelijke zorggegevens. Deze nieuwe manier van inloggen is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de RDW en Logius.


Bijna 240 personen nemen deel aan de pilot die doorloopt tot aan de zomerperiode. Met behulp van hun ervaringen kan de inlogmethode worden verbeterd voordat deze breed beschikbaar wordt. Zodra de wet Digitale Overheid in werking treedt is er een wettelijke basis om inloggen met het rijbewijs landelijk beschikbaar te stellen. Met het rijbewijs (afgegeven vanaf 26 mei 2018) kunnen burgers dan inloggen bij alle overheidsdiensten waarbij zij op dit moment ook met hun DigiD kunnen inloggen. Naar verwachting treedt de wet begin 2019 in werking.

Woningen

Rapporteren binnen corporatiewereld met SBR

Woningcorporaties moeten steeds meer verantwoording afleggen over hun resultaten. Het Rijk, de Belastingdienst, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de eigen accountant vragen woningcorporaties periodiek om gegevens. Daarnaast staat de sector voor grote uitdagingen zoals verduurzaming en het toenemend aantal huishoudens. Tot voor kort was het overtypen van gegevens een gebruikelijke wijze van rapporteren. Standard Business Reporting is gekozen als de standaard om informatie met één druk op de knop uit te wisselen.

‘Corporaties moeten zich richten op hun kernactiviteiten. Wij zorgen dat rapporteren zo eenvoudig mogelijk wordt.’ vertelt Erik Jan van Kempen, voormalig directeur Woningmarkt en nu programma-directeur-generaal Omgevingswet van het ministerie van BZK. Bekijk de video met Erik Jan van Kempen. 

MijnOverheid op laptopscherm

Je diploma bekijken in MijnOverheid

Sinds 20 maart kan je je diploma’s, die zijn opgenomen in het diplomaregister van DUO, ook bekijken in het onderdeel ‘Persoonlijke gegevens’ van MijnOverheid. Voor het downloaden van een uittreksel van je diploma moet je nog wel inloggen op Mijn DUO.