Sinds maart dit jaar werkt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor het Personenregister kinderopvang met eHerkenning. ‘En dat bevalt goed’, zegt projectmanager Erik van Delft: ‘Er zijn nog wel wat aandachtspunten. Maar we zijn net drie maanden live, dus eerlijk gezegd valt het reuze mee. De meeste gebruikers vinden prima hun weg.’

‘Iedereen die werkzaam is in de kinderopvang moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang en wordt daarna continu gescreend. De inschrijving gebeurt in twee fasen: eerst schrijft een medewerker zich in met DigiD. Daarna moet de kinderopvangorganisatie waar deze persoon werkzaam is met eHerkenning inloggen op het personenregister om de medewerker te koppelen aan de organisatie,’ legt Erik uit.    

‘Het ging bij ons dus niet alleen om eHerkenning maar ook om andere processen, zoals inloggen met DigiD. Het is belangrijk daar van tevoren goed over na te denken, want de verschillende processen moeten natuurlijk goed op elkaar aansluiten. Vanwege de vele koppelingen hebben we veel (keten)testen uitgevoerd om de kwaliteit van de keten te kunnen borgen. Daar plukken we nu de vruchten van.’

Erik, projectmanager bij DUO

Makkelijk en veilig

DUO had niet zelf besloten het Personenregister kinderopvang met eHerkenning te ontsluiten. Erik: ‘Dit project lag eerst bij een andere uitvoerder. Toen we het eind 2016 overnamen, waren de eerste stappen op weg naar eHerkenning al gezet. Ik kan me goed vinden in eHerkenning als uitgangspunt. Het is een makkelijke en veilige manier van inloggen voor ondernemers, die door steeds meer instanties wordt gebruikt.’

Op niveau

‘eHerkenning werkt met verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het personenregister werken we met betrouwbaarheidsniveau EH2+. Dit heeft wel tot gevolg dat alle kinderopvangorganisaties een inlogmiddel moeten aanschaffen met minimaal hetzelfde betrouwbaarheidsniveau om toegang te krijgen tot het register.’

Vragen van gebruikers

‘De meeste gebruikers vinden prima hun weg naar eHerkenning,' vertelt Erik. 'Maar we krijgen ook vragen van kinderopvangorganisaties binnen. Bijvoorbeeld wanneer zij de verkeerde dienst kiezen of een eHerkenningsmiddel op een te laag betrouwbaarheidsniveau hebben aangevraagd. Daar zijn nog wel verbeterkansen’.

Wordt vervolgd

Het Personenregister kinderopvang is de eerste dienst van DUO die wordt ontsloten via eHerkenning, maar zeker niet de laatste. Erik: ‘DUO heeft vorig jaar de intentieverklaring getekend om over te gaan op eHerkenning, net als bijvoorbeeld UWV en de Belastingdienst. DUO zal zeker ook andere diensten gaan aanbieden via eHerkenning. De bouwstenen van eHerkenning zijn generiek ingericht zodat volgende projecten daar goed gebruik van kunnen maken.’

eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid en gebaseerd op strenge eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. Verschillende erkende leveranciers leveren eHerkenning.

Gouden tip

Voor organisaties die nog moeten beginnen met eHerkenning heeft Erik nog wel een tip: ‘Probeer zo snel mogelijk vast te stellen of het goed valt in te bedden binnen de bestaande ICT-infrastructuur van de organisatie, door bijvoorbeeld een ‘proof of concept’ uit te voeren. En neem voldoende tijd om de dienst te testen.’