Nederland digitaliseert en dat biedt kansen om zaken slimmer te doen. Staatssecretaris Knops van BZK wil met de Agenda Digitale Overheid “NL DIGIbeter” die kansen samen met publieke en private partijen beter benutten. Knops gaf deze zomer bij de lancering van de agenda aan: ‘De overheid gaat op een andere manier werken. De luiken gaan open, we geven ruimte aan nieuwe initiatieven en gaan connecties aan met nieuwe partijen. We moeten niet bang zijn om fouten te maken. Dat hoort experimenteren. Zo komen we stap voor stap verder’. De uitvoering van de agenda loopt in ieder geval door tot de volgende kabinetsperiode.

Integraal programma vanuit Logius

Logius heeft samen met diverse organisaties meegeholpen om de agenda op te stellen. We zijn ook al bezig om de uitvoering van een aantal actielijnen te organiseren. Dan doen we samen met onze omgeving. Zo maakt Logius voor het eerst een integraal programma waarin een roadmap komt te staan wat we de komende vijf jaar gaan doen. De vijf thema’s uit de agenda vertalen we voor Logius zo in concrete acties en resultaten waardoor burgers en bedrijven meer gemak, veiligheid en maatwerk gaan ervaren.

Radicale omkering van houding

NL DIGIbeter is het logische vervolg op het rapport Maak Waar van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid uit april 2017. Dit rapport besprak het functioneren van de digitale overheid in relatie tot de snelle digitalisering van de samenleving. De opstellers van het rapport stelden dat de digitalisering van de overheid een radicale omkering van houding vergt. Het kabinet heeft daarom de Nederlandse Digitaliseringsstrategie “Nederland Digitaal” gelanceerd, een kabinetsbrede strategie voor alles wat met digitalisering te maken heeft. Op basis van Nederland Digitaal zijn de Nederlandse Cyber Security Agenda en de Agenda Digitale Overheid ontwikkeld. 

Thema’s NL DIGIbeter

NL DIGIbeter bestaat uit de volgende vijf thema's: We investeren in innovatie | Beschermen van grondrechten en publieke waarden | Toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen | Onze dienstverlening maken we persoonlijker | Klaar voor de toekomst

Thema's Agenda Digitale Overheid

Digitale inclusie

Een belangrijk thema voor Logius dat terugkomt in de agenda is digitale inclusie: hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen in het digitale tijdperk? Als bijvoorbeeld digitaal ondersteunde dienstverleningsprocessen en de daarmee verbonden websites en apps goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt. Logius beheert de Digitoegankelijk-standaard hiervoor. Ook helpt Logius organisaties op weg om de juiste aanpassingen te doen. Per 1 juli 2018 is het voldoen aan de standaard een verplichting voor alle (semi-) overheidsorganisaties.