Stel de gebruiker écht centraal bij de verdere ontwikkeling van MijnOverheid en de Berichtenbox. Dat is een van de grote opdrachten voor MijnOverheid vanuit de agenda voor de Digitale Overheid NL DIGIbeter en wordt ook mede ingegeven door een vorig jaar verschenen rapport van de Nationale Ombudsman. ‘En uiteindelijk moeten gebruikers ook zelf de regie krijgen over zijn of haar persoonlijke gegevens’, zegt Marcel Vogel, productmanager bij Logius. 

Elke Nederlander van 14 jaar of ouder heeft een account op MijnOverheid. ‘Op dit moment tellen we ongeveer 7,5 miljoen daadwerkelijk geactiveerde accounts’, zegt Marcel. ‘We moeten ervoor zorgen dat MijnOverheid toegankelijk is en blijft voor iedereen, ook voor mensen die bijvoorbeeld minder digitaal vaardig (digivaardig) zijn of moeite hebben met lezen en schrijven. We willen dit onder meer bereiken door juist deze groepen actief te betrekken bij de ontwikkeling van de voorziening en de bijbehorende dienstverlening.’

Ontwikkelen samen met klanten en gebruikers

Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in onderzoek naar de wensen van gebruikers van MijnOverheid en de structurele inbedding van dit ‘burgerperspectief’ in het ontwikkelproces, aldus Marcel. ‘We hebben een meer user centered design ingevoerd, waarbij we samen met de gebruiker stapsgewijs verschillende fases in het ontwerp en ontwikkelproces doorlopen. Zo hebben we voor het nieuwe activatieproces van MijnOverheid vooraf prototypes en mock’ups gemaakt die we hebben laten testen door de gebruikers zelf; onder wie ook gebruikers die minder digivaardig zijn. Al deze ervaringen hebben we meegenomen bij de uiteindelijke ontwikkeling van het nieuwe activatieproces van MijnOverheid.’

Ook is er de mogelijkheid om ideeën en prototypes te toetsen bij een panel van 150 Nederlanders die meedenken, vertelt Marcel. ‘En er is een burgerpanel met afgevaardigden van verschillende maatschappelijke organisaties die de belangen van grote groepen burgers met een achterstand vertegenwoordigen, zoals laaggeletterden, ouderen, mensen met een beperking of mensen met een migratieachtergrond. We vragen waar hun achterban tegenaan loopt en nemen dit mee in de verdere ontwikkelingen van MijnOverheid.’

"We vragen waar gebruikers tegenaan lopen en nemen dit mee in de ontwikkelingen van MijnOverheid."

Marcel Vogel

Steffie helpt minder digi- of taalvaardigen

Hoe zit het met de mensen die minder digi- of taalvaardig zijn? In hoeverre wordt die groep gestimuleerd? Marcel: ‘We zijn ons ervan bewust dat mensen niet automatisch hun weg weten te vinden binnen MijnOverheid. Onze doelgroep bestaat uit mensen in de leeftijd van 14 tot en met 110. Het is een uitdaging om iedereen te betrekken. Speciaal voor mensen die moeite hebben om digitaal mee te komen gaan we de komende tijd toegankelijkheidstools inzetten. Eén van de eerste initiatieven is de inzet van een uitlegvideo (Steffie) die op een zeer laagdrempelige wijze uitlegt hoe je het MijnOverheid-account activeert en hoe je daar je voordeel mee kunt doen.’

Nieuw: Berichtenbox app

MijnOverheid heeft sinds 9 oktober ook een Berichtenbox app, waarop je post van de overheid direct kunt lezen op de mobiel of tablet. ‘Zodra er nieuwe post is, ontvangt de gebruiker een pushbericht op zijn of haar telefoon. De app is zeer gebruikersvriendelijk en na een eenmalige koppeling met het MijnOverheid-account (via DigiD) direct te gebruiken.’ Inloggen gebeurt via een 5-cijferige pincode die de gebruiker zelf kan kiezen. Marcel vervolgt: ‘We verwachten dat het proces zo ook weer een stuk laagdrempeliger wordt, omdat het gemakkelijker is om je post te openen. En we spreken weer een bredere groep aan die graag apps gebruikt.’

De Berichtenbox app op een smartphone
Screenshots van de Berichtenbox app van MijnOverheid op een smartphone.

Zelf je gegevens aanpassen

MijnOverheid bestaat uit drie essentiële onderdelen: de Berichtenbox, Lopende zaken en Persoonlijke gegevens. Vooral in dat laatste onderdeel ziet Marcel veel mogelijkheden. ‘Daarin tonen wij als overheid welke gegevens van de burger vastliggen. Het komt nog weleens voor dat gegevens achterhaald zijn: zie je bijvoorbeeld dat er bij RDW een auto geregistreerd staat die al lang is verkocht, dan kun je dat doorgeven. Wat dat betreft willen we dat mensen in de toekomst meer de regie gaan pakken door zelf correcties te doen en die gegevens ook op basis van ‘user consent’ te delen met partijen die hij of zij wil informeren.’

MijnOverheid Challenge

Het is voor MijnOverheid belangrijk om te experimenteren met nieuwe concepten en innovaties, zegt Marcel. ‘We hebben de MijnOverheid Challenge. Dat is een programma waarbij actief de samenwerking met startups wordt aangegaan. Startups worden uitgedaagd om nieuwe services voor MijnOverheid te ontwikkelen waarmee digitaal zaken doen met de overheid makkelijker en gebruiksvriendelijker wordt. Een van de ideeën die mogelijk uitgewerkt gaat worden, is het toevoegen van een QR-code aan de Berichtenbox. De QR-code verwijst naar een portaal waarin uitlegfilmpjes staan of waar er de mogelijkheid is om de brieven te laten vertalen of van extra uitleg te voorzien. Allemaal om MijnOverheid toegankelijk te maken voor alle Nederlanders.’

MijnOverheid

Via MijnOverheid heeft de burger digitaal toegang tot zijn of haar post van de overheid (Berichtenbox). Ook is er de mogelijkheid om inzage te krijgen in de status van bijvoorbeeld vergunningaanvragen (Lopende Zaken) en persoonlijke gegevens die geregistreerd staan bij organisaties als de Belastingdienst, het Kadaster, de RDW en het UWV. Er kan hier bijvoorbeeld gekeken worden hoe het staat met de vergunningsaanvraag, wanneer een paspoort moet worden verlengd of wanneer een uitkering verloopt.