Dit artikel hoort bij: Koppelvlak

Nieuws & actueel

Herindelingsgemeenten beschikken tijdig over nieuw OIN

Op 1 januari 2019 worden 12 gemeenten heringedeeld. Ter voorbereiding hebben de herindelende gemeenten een Organisatie-identificatienummer (OIN) nodig voor diverse onderdelen van hun informatievoorziening. Het OIN is echter gebaseerd op inschrijving in het Handelsregister, wat pas mogelijk is na de herindeling. Logius, BZK, KVK, VNG en de Belastingdienst hebben daarvoor een oplossing gevonden, zodat een herindelingsgemeente toch op tijd een nieuw OIN krijgt.

Vanaf 5 oktober kunnen herindelende gemeenten bij het regionale belastingkantoor een Fiscaal Nummer aanvragen. Met dit Fiscaal Nummer kan bij Logius een OIN aangevraagd worden. Na 1 januari 2019 schrijft de gemeente zich vervolgens in bij de Kamer van Koophandel onder vermelding van het Fiscaal Nummer. Op deze manier blijft het OIN gekoppeld aan de herindelingsgemeente.
 

De eIDAS-verordening is 29 september ingegaan

Om te voldoen aan de Europese eIDAS-verordening moet uw organisatie vanaf nu toegang kunnen verlenen aan gebruikers die inloggen met een Europees erkend inlogmiddel. Het Duitse inlogmiddel ‘Neuer Personalausweis’ voldoet nu al aan de Europese regels. Binnenkort volgen meerdere andere inlogmiddelen.

Het voldoen aan de eIDAS-verordening is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien uw organisatie nog niet voldoet is een mogelijk gevolg dat Europese burgers en bedrijven een juridische procedure tegen uw organisatie beginnen. Wilt u weten hoe uw organisatie toegang kan verlenen aan Europese gebruikers? Kijk verder in het online magazine van Logius over eIDAS.
 

Roadshow Toegang 2018

Opnieuw organiseert Logius een roadshow door Nederland in november 2018. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle dienstverleners die het laatste nieuws willen weten over elektronische identificatie en de authenticatiemiddelen van Logius. In een middag vertellen wij u over de ontwikkelingen rondom DigiD, DigiD Machtigen, eHerkenning, eIDAS, en de Berichtenbox. Ook wordt een toelichting gegeven op de conceptwet Digitale Overheid en hoe Logius inspringt op fraudebestrijding. Na uw bezoek aan onze roadshow bent u weer helemaal up to date!

Waar kunt u naartoe?

• Dinsdag 6 november in Pathé Arena in Amsterdam
• Dinsdag 13 november in Theater de Buitensoos in Zwolle
• Dinsdag 20 november in het Evoluon in Eindhoven
• Donderdag 22 november in de Maassilo in Rotterdam

Alle bijeenkomsten starten om 12.00 uur en we sluiten af om 16.30 uur. Er is uitgebreide gelegenheid om vragen te stellen over uw eigen situatie. 

Inschrijven voor dienstverleners

Speciale bijeenkomsten voor softwareleveranciers

Voor medewerkers van softwareleveranciers organiseert Logius op dinsdag 6 november van 9.30 tot 12.00 uur een aparte bijeenkomst in Pathé Amsterdam. Hierin komen dezelfde laatste ontwikkelingen rondom de Toegangsdiensten van Logius aan de orde.

Inschrijven voor leveranciers.

DigiD Machtigen & Stichting Lezen en Schrijven

Begin mei is DigiD Machtigen een samenwerking gestart met de Stichting Lezen en Schrijven om te onderzoeken hoe burgers, die moeite hebben met lezen en schrijven, aankijken tegen DigiD Machtigen. Dit OPL-traject (omdenken vanuit het perspectief laaggeletterde), is door Stichting Lezen en Schrijven opgezet om organisaties en bedrijven te laten doorleven hoe laaggeletterde aankijken tegen de dienstverlening en de wijze waarop er gecommuniceerd wordt.

In een 5-tal sessies werden taalambassadeurs ondervraagd over de wijze waarop er het best hulp geboden kon worden. Hoofdvraag hierbij was in hoeverre Logius laaggeletterden kan helpen om op een goede manier iemand te machtigen. Uit de sessies, waarvan de laatste op 21 september plaatsvond, kwamen verhelderende inzichten die in veel gevallen ook zeer toepasbaar waren. Alle uitkomsten en adviezen van het traject worden meegenomen bij de verdere doorontwikkeling van DigiD Machtigen.

Man leest zijn e-mail op zijn laptop

Opname DMARC op de “pas toe of leg uit”-lijst om e-mailphishing tegen te gaan

Forum Standaardisatie heeft op 30 augustus een oorkonde uitgereikt voor de opname van DMARC op de “pas toe of leg uit”-lijst. Tim Draegen, voorzitter van de DMARC Working Group van IETF, nam de oorkonde in ontvangst.

DMARC is een belangrijke open standaard die helpt om e-mailphishing tegen te gaan. Deze standaard maakt het mogelijk om beleid in te stellen over de manier waarop e-mailproviders moeten omgaan met e-mails waarvan niet kan worden vastgesteld dat deze afkomstig zijn van het vermelde afzenderdomein. Zo kunnen organisaties voorkomen dat anderen e-mails versturen namens het e-maildomein van de organisatie. Via DMARC kan een organisatie ook rapportages ontvangen waarin legitiem en niet legitiem gebruik van haar domeinnaam zichtbaar is. Lees het volledige nieuwsbericht .

Weten hoe Logius phishing tegengaat? Lees het uitgebreide artikel.

Momenteel wordt hard gewerkt om ook logius.nl te laten voldoen aan deze richtlijn.

Pilot Routeringsvoorziening van start in november 2018

Eind november 2018 start de pilot van de Routeringsvoorziening. De Routeringsvoorziening is een project van het programma eID dat door Logius wordt uitgevoerd in opdracht van BZK.

Wat is de Routeringsvoorziening?

De Routeringsvoorziening verzorgt koppelingen met alle relevante authenticatiemiddelen die publieke dienstverleners gebruiken om hun digitale diensten voor burgers toegankelijk te maken. Door aansluiting op de Routeringsvoorziening hebben deze dienstverleners één technische aansluiting, één contract en één (verzamel)factuur en één aanspreekpunt in Logius. Daarmee worden ze ontzorgd en kunnen zich richten op hun eigen kerntaken.

Waar gaat de pilot over?

De pilot is vooral bedoeld om ervaring op te doen en om een inschatting te maken van de impact voor dienstverleners. Het betreft een besloten pilot met een beperkt aantal gemeenten, MijnOverheid en mogelijk nog andere organisaties met een publieke taak zoals uit het zorgdomein. De pilotperiode neemt zo’n 3 maanden in beslag en duurt tot 1 april 2019. Gedurende de pilot worden er koppelingen gemaakt met DigiD en eIDAS. Later, maar nog niet tijdens de pilot-fase, worden ook DigiD Machtigen en de nog te verwerven private authenticatiedienst aangesloten.

Interesse?

Meer weten over deze pilot? Stuur dan een bericht naar routeringsvoorziening@logius.nl