Wat betekenen onze kernwaarden voor eindgebruikers, zoals burgers en bedrijven, en wat zijn onze beloften?

Onze beloftes:

‘Onze dienstverlening is er voor iedereen en werkt veilig en vertrouwd’

Betrouwbaar

Onze eindgebruikers, burgers en bedrijven, verwachten digitale dienstverlening die beschikbaar en gemakkelijk te gebruiken is. Dit geldt ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Daar zorgen we voor bij Logius. Iedereen kan er op vertrouwen dat onze diensten goed werken, gegevens veilig zijn en dat privacy gerespecteerd wordt.

‘We leren van de ervaringen van eindgebruikers’

Vakkundig

We passen onze vakkennis toe om iedereen zo snel mogelijk te helpen en laten daarbij weten hoelang iets duurt. Als we niet kunnen helpen begeleiden we iemand naar een organisatie die dat wel kan.

‘Wij zetten burgers en bedrijven centraal bij wat we doen’

In eenvoud

We willen het zo eenvoudig mogelijk maken voor eindgebruikers. We luisteren goed naar hun ervaringen en vertalen wensen en eisen in passende diensten. Bij het ontwerpen en leveren van onze dienstverlening houden we er rekening mee dat deze zo eenvoudig mogelijk te gebruiken is. En we leggen goed uit hoe iets werkt als dat nodig is.