Dit artikel hoort bij: Koppelvlak Kompas van Logius

Het kompas van Logius: onze organisatiecode

Collega op de fiets op weg naar werk

Waarom een kompas?

Wij willen transparant zijn over onze rol binnen de digitale overheid en hoe we deze willen invullen. In dit kompas staat wat publieke organisaties, onze medewerkers en de maatschappij van ons mogen verwachten en waarop zij ons mogen aanspreken. Het geeft onze veranderambitie weer die past bij de doorontwikkeling die we nu meemaken.

Hoe werkt het kompas?

We gebruiken het kompas in gesprekken met onze opdrachtgevers, afnemers, klanten en collega’s. Zo toetsen we of we onze ambities waarmaken en waar we nog aan moeten werken. Het kompas vormt het startpunt in onze doorontwikkeling; hoe we als professionals willen werken én onze organisatie blijven ontwikkelen, passend bij de vraag en behoefte van onze omgeving.

Onze toegevoegde waarde

Regie op samenhang

We weten wat er in onze omgeving speelt en stimuleren de samenwerking binnen de digitale overheid. Daarbij voeren we regie op samenhang binnen de generieke digitale infrastructuur en besluitvorming daarover.

Heldere afweging

We werken voor alle publieke organisaties. We zijn transparant in wat we doen. We geven inzicht in de belangen die er spelen en de keuzes die we maken of voorstellen. Daarbij hebben we oog voor wat bij de eindgebruikers speelt. Zo zorgen we voor een evenwichtige digitale overheid.

Efficiënte dienstverlening

We leveren generieke diensten voor de digitale overheid en bundelen tegelijkertijd kennis en expertise op dit gebied. Zo zorgen we voor efficiënte dienstverlening waardoor publieke organisaties zich maximaal kunnen richten op hun kerntaken.

Lees hieronder ervaringen uit de praktijk

Politieagente achter een computerscherm

Politie

“Wij koppelen vanuit onze organisatie met verschillende basisregistraties. We zien voor Logius een heel duidelijke rol weggelegd om de samenhang naar de verschillende bronleveranciers te faciliteren.”

Mensen in het pand van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

“Via eHerkenning van Logius hebben onze klanten één digitale sleutel waarmee ze bij alle overheidsorganisaties zaken kunnen doen. De RVO juicht deze rijksbrede samenwerking toe. Met eHerkenning vinden we elkaar in slimme oplossingen en werken we kostenbesparend.”