We werken transparant en met veel betrokkenheid aan de digitale ambities van publieke organisaties. Dat doen we op de volgende manier:

‘Op vakkundige wijze bieden we (publieke) organisaties digitale voorzieningen zodat burgers en bedrijven zaken eenvoudig en betrouwbaar kunnen regelen.’

Betrouwbaar

Veel digitale overheidsdienstverlening maakt gebruik van onze diensten en daarom zorgen wij ervoor dat deze onder alle omstandigheden veilig, privacybestendig en beschikbaar zijn. We zijn betrouwbaar en transparant in wat we doen, zodat duidelijk is wat we kunnen betekenen.

Vakkundig

We zijn goed in ons vak en geven professioneel advies. We kijken vooruit en leren continu bij. Wensen en behoeften vertalen we naar generieke diensten die voldoen aan de gestelde kwaliteitsstandaarden. We schakelen op het juiste moment de juiste (externe) partij in bij de realisatie en voeren effectief regie op leveranciers.

In eenvoud

We zoeken naar de goede balans tussen de complexiteit van ons vakgebied en de vertaling daarvan in gebruiksvriendelijke diensten. We leggen goed uit hoe onze voorzieningen werken.

Het speelveld van Logius
Onze positie binnen de digitale overheid: Logius werkt - met het oog voor burgers en bedrijven - aan digitale dienstverlening door publieke organisaties.