Dit artikel hoort bij: Koppelvlak Kompas van Logius

Opdrachtgevers en afnemers

Mensen aan het werk in een gebouw van de Rijksoverheid

Wat betekenen onze kernwaarden voor opdrachtgevers en afnemers, zoals (publieke) organisaties, en wat zijn onze beloften?

Onze beloftes:

‘Logius maakt het zo eenvoudig mogelijk’

‘We zijn duidelijk over wat je van ons kunt verwachten’

Betrouwbaar

Onze afnemers en opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat onze dienstverlening beschikbaar en veilig is. We voldoen aan de vastgestelde kwaliteits- en beveiligingsnormen en werken met bewezen technologie. Afspraken komen we na of we leggen tijdig uit waarom dat een keer niet lukt.

‘Onze dienst-verlening is er altijd en werkt veilig en vertrouwd’

Vakkundig

Vanuit de praktijk hebben we een visie op hoe we de mogelijkheden van de digitale overheid gezamenlijk beter kunnen benutten. We helpen organisaties bij het vertalen van ideeën en behoeften naar de best passende digitale werkwijze. Onze kennis van de digitale overheid en de mogelijkheden van digitalisering is altijd up-to-date  en we investeren in innovatie waarbij eindgebruikers centraal staan.

In eenvoud

We willen het zo eenvoudig mogelijk maken voor publieke organisaties. We leggen goed uit hoe organisaties diensten van Logius kunnen gebruiken. Vanuit onze expertrol dragen we de juiste kennis en ervaring over, zodat organisaties niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. De lijnen zijn zo kort mogelijk bij Logius: we werken resultaatgericht.


 

Lees hieronder ervaringen uit de praktijk

Medewerkster Koninklijke Marechaussee achter een computerscherm

Koninklijke Marechaussee

“Als kleine gebruiker bespaart de KMar kosten door het gebruik van een voorziening als Digipoort. We zijn blij verrast over de aanwezige ketenbrede kennis en uitvoering: er zijn regelmatig gebruikersoverleggen waar eventuele vragen, problemen of uitdagingen goed kunnen worden besproken”.

Binnenkant gebouw Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)

“Voor gemeenten bouwt Logius aan een nieuw datanetwerk voor alle gemeenten. Zo kunnen we eenvoudig, veilig en betrouwbaar gegevens delen, zonder dat dit via het openbare internet hoeft. We vergroten zo ook de digitale weerbaarheid van het digitale dataverkeer”