Koppelvlak Kompas van Logius

Koppelvlak Kompas van Logius

Deze printvriendelijke versie bevat niet de volledige inhoud van het online magazine, maar alleen de teksten en een beperkte selectie foto´s. Het hele online magazine met alle foto´s, video´s en multimedia kan worden bekeken op:
https://magazines.logius.nl/koppelvlak/2018/07/index

Nog een tip voor het geval u het magazine wil printen: Heeft u een Windows-computer en bekijkt u het magazine met het programma Chrome? Dan adviseren we u voor het afdrukken alleen gebruik te maken van het zogenoemde dialoogvenster (Ctrl+P).

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak Kompas van Logius

Waar we voor staan

Twee Logius-medewerkers in gesprek

==============================================================


Beste lezer,

Het kompas van Logius is van dit platform verplaatst naar de website Logius.nl. Klik op de onderstaande link op het kompas te bekijken. 

https://logius.nl/onze-organisatie/over-logius/het-kompas-van-logius

Als u naar deze pagina doorlinkt, vragen wij u vriendelijk om de nieuwe pagina op te slaan in uw systeem. Dit magazine zal over enige tijd offline worden gehaald.

Met hartelijke groet,
Logius (20-07-21)

==============================================================

Onze rol binnen de digitale overheid

Nederland digitaliseert en dat biedt kansen om dingen slimmer te doen. Burgers en bedrijven kunnen dankzij het digitale kanaal steeds vaker 24x7 terecht bij publieke organisaties om informatie in te winnen en zaken te regelen. Logius zorgt ervoor dat digitale dienstverlening voor zoveel mogelijk organisaties beschikbaar is. Onze dagelijkse praktijk is het verbinden van overheid, burgers en bedrijven. Vanuit onze expertise adviseren en denken we mee over nieuwe kansen die ons digitale tijdperk biedt. Dat doen we in gesprek met opdrachtgevers, afnemers en eindgebruikers. Zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Doorontwikkeling Logius

We begrijpen dat de wensen en eisen van mensen en organisaties steeds veranderen. Ook ten aanzien van de digitale overheid. Daarom willen we onze diensten met oog voor de eindgebruiker ontwikkelen en aanbieden op een manier die past bij het tempo van een samenleving die nooit stilstaat. Voor Logius betekent dit dat we de komende jaren investeren in een nieuwe werkwijze die meer flexibiliteit oplevert. Zowel in de diensten die we leveren, als in de wijze waarop we werken. Dit doen we samen met mensen en organisaties om ons heen én vanuit onze opgebouwde ervaring en visie op hoe de digitale overheid werkt in de praktijk. 

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak Kompas van Logius

Het kompas van Logius: onze organisatiecode

Collega op de fiets op weg naar werk

==============================================================


Beste lezer,

Het kompas van Logius is van dit platform verplaatst naar de website Logius.nl. Klik op de onderstaande link op het kompas te bekijken. 

https://logius.nl/onze-organisatie/over-logius/het-kompas-van-logius

Als u naar deze pagina doorlinkt, vragen wij u vriendelijk om de nieuwe pagina op te slaan in uw systeem. Dit magazine zal over enige tijd offline worden gehaald.

Met hartelijke groet,
Logius (20-07-21)

==============================================================

Waarom een kompas?

Wij willen transparant zijn over onze rol binnen de digitale overheid en hoe we deze willen invullen. In dit kompas staat wat publieke organisaties, onze medewerkers en de maatschappij van ons mogen verwachten en waarop zij ons mogen aanspreken. Het geeft onze veranderambitie weer die past bij de doorontwikkeling die we nu meemaken.

Hoe werkt het kompas?

We gebruiken het kompas in gesprekken met onze opdrachtgevers, afnemers, klanten en collega’s. Zo toetsen we of we onze ambities waarmaken en waar we nog aan moeten werken. Het kompas vormt het startpunt in onze doorontwikkeling; hoe we als professionals willen werken én onze organisatie blijven ontwikkelen, passend bij de vraag en behoefte van onze omgeving.

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak Kompas van Logius

Hoe we werken

Mensen aan het werk in een cafe

==============================================================


Beste lezer,

Het kompas van Logius is van dit platform verplaatst naar de website Logius.nl. Klik op de onderstaande link op het kompas te bekijken. 

https://logius.nl/onze-organisatie/over-logius/het-kompas-van-logius

Als u naar deze pagina doorlinkt, vragen wij u vriendelijk om de nieuwe pagina op te slaan in uw systeem. Dit magazine zal over enige tijd offline worden gehaald.

Met hartelijke groet,
Logius (20-07-21)

==============================================================

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak Kompas van Logius

Eindgebruikers

Winkelstraat met mensen

==============================================================


Beste lezer,

Het kompas van Logius is van dit platform verplaatst naar de website Logius.nl. Klik op de onderstaande link op het kompas te bekijken. 

https://logius.nl/onze-organisatie/over-logius/het-kompas-van-logius

Als u naar deze pagina doorlinkt, vragen wij u vriendelijk om de nieuwe pagina op te slaan in uw systeem. Dit magazine zal over enige tijd offline worden gehaald.

Met hartelijke groet,
Logius (20-07-21)

==============================================================

Betrouwbaar

Onze eindgebruikers, burgers en bedrijven, verwachten digitale dienstverlening die beschikbaar en gemakkelijk te gebruiken is. Dit geldt ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Daar zorgen we voor bij Logius. Iedereen kan er op vertrouwen dat onze diensten goed werken, gegevens veilig zijn en dat privacy gerespecteerd wordt.

Vakkundig

We passen onze vakkennis toe om iedereen zo snel mogelijk te helpen en laten daarbij weten hoelang iets duurt. Als we niet kunnen helpen begeleiden we iemand naar een organisatie die dat wel kan.

In eenvoud

We willen het zo eenvoudig mogelijk maken voor eindgebruikers. We luisteren goed naar hun ervaringen en vertalen wensen en eisen in passende diensten. Bij het ontwerpen en leveren van onze dienstverlening houden we er rekening mee dat deze zo eenvoudig mogelijk te gebruiken is. En we leggen goed uit hoe iets werkt als dat nodig is.

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak Kompas van Logius

Opdrachtgevers en afnemers

Mensen aan het werk in een gebouw van de Rijksoverheid

==============================================================


Beste lezer,

Het kompas van Logius is van dit platform verplaatst naar de website Logius.nl. Klik op de onderstaande link op het kompas te bekijken. 

https://logius.nl/onze-organisatie/over-logius/het-kompas-van-logius

Als u naar deze pagina doorlinkt, vragen wij u vriendelijk om de nieuwe pagina op te slaan in uw systeem. Dit magazine zal over enige tijd offline worden gehaald.

Met hartelijke groet,
Logius (20-07-21)

==============================================================

Betrouwbaar

Onze afnemers en opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat onze dienstverlening beschikbaar en veilig is. We voldoen aan de vastgestelde kwaliteits- en beveiligingsnormen en werken met bewezen technologie. Afspraken komen we na of we leggen tijdig uit waarom dat een keer niet lukt.

Vakkundig

Vanuit de praktijk hebben we een visie op hoe we de mogelijkheden van de digitale overheid gezamenlijk beter kunnen benutten. We helpen organisaties bij het vertalen van ideeën en behoeften naar de best passende digitale werkwijze. Onze kennis van de digitale overheid en de mogelijkheden van digitalisering is altijd up-to-date  en we investeren in innovatie waarbij eindgebruikers centraal staan.

In eenvoud

We willen het zo eenvoudig mogelijk maken voor publieke organisaties. We leggen goed uit hoe organisaties diensten van Logius kunnen gebruiken. Vanuit onze expertrol dragen we de juiste kennis en ervaring over, zodat organisaties niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. De lijnen zijn zo kort mogelijk bij Logius: we werken resultaatgericht.


 

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak Kompas van Logius

Medewerkers

Logius-medewerkers in overleg

==============================================================


Beste lezer,

Het kompas van Logius is van dit platform verplaatst naar de website Logius.nl. Klik op de onderstaande link op het kompas te bekijken. 

https://logius.nl/onze-organisatie/over-logius/het-kompas-van-logius

Als u naar deze pagina doorlinkt, vragen wij u vriendelijk om de nieuwe pagina op te slaan in uw systeem. Dit magazine zal over enige tijd offline worden gehaald.

Met hartelijke groet,
Logius (20-07-21)

==============================================================

Betrouwbaar

Binnen Logius werken we veel en intensief samen. Daarom houden we elkaar goed op de hoogte. We staan voor wat we doen en nemen daar verantwoordelijkheid voor. We hebben een professionele open cultuur, waarbij feedback geven, de juiste vragen stellen en naar elkaar luisteren in onze manier van werken verweven zit.

Vakkundig

Omdat we een centrale rol binnen de digitale overheid hebben, willen we de beste mensen binnenhalen en houden. Bij ons vind je passie voor de digitale overheid en mag je ruimte verwachten om jezelf door te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de juiste kennis en kunde in huis te hebben en dit met elkaar te delen.

In eenvoud

We maken het voor elkaar zo eenvoudig mogelijk om ons werk goed uit te voeren. Elkaar tijdig betrekken, heldere afspraken en duidelijke lijnen zijn hierbij randvoorwaardelijk. Complexe materie leggen we goed uit. We zijn ons altijd bewust voor wie we het doen.
 

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak Kompas van Logius

Colofon

Koppelvlak, Kompas van Logius Jaargang 1

Publicatiedatum
dinsdag 10 juli 2018
Hoofdredactie
Logius Communicatie
Productie
Logius Communicatie
Vormgeving
Logius Communicatie
E-mail
servicecentrum@logius.nl
Internet
http://www.logius.nl
Redactieadres
Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag Postbus 96810 | 2509 JE | Den Haag
Copyright
CC0 1.0 Universal