Dit artikel hoort bij: Koppelvlak

Nieuws & actueel

Jongen draagt hoodie en is aan het gamen

Alle studenten aan de DigiD app

DigiD is op woensdag 2 oktober een online campagne gestart om het gebruik van de DigiD app onder studenten te stimuleren. Studenten loggen regelmatig in bij DUO, studentenreisproduct.nl of andere overheidsorganisaties. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van inloggen met de DigiD app of een sms-controle. Met deze campagne wil DigiD studenten wijzen op het gemak van de DigiD app en hen bewegen de app te downloaden, te activeren en ermee in te loggen. De campagne is zes weken lang te zien op Facebook, Instagram, YouTube, Spotify en Google (search). Ook is er op de website van DigiD is een campagnepagina ingericht.

Meer nieuwsberichten lezen? Scroll verder naar beneden.

Intentieverklaring IPv6 ondertekend door Logius, VNG Realisatie, verschillende leveranciers, serviceproviders en andere overheidsorganisaties

Overheid versnelt implementatie IPv6

Op 4 oktober is de intentieverklaring IPv6 ondertekend door Logius, VNG Realisatie, verschillende leveranciers, serviceproviders en andere overheidsorganisaties. IPv6 is de open internetstandaard die iedere internetgebruiker nodig heeft om gebruik te kunnen maken van internet. Deze intentieverklaring is het resultaat van het initiatief van Logius, Forum Standaardisatie en VNG Realisatie om de implementatie van IPv6 te versnellen. Daarbij focussen zij zich in eerste instantie op de externe bereikbaarheid. De ambitie is om het mogelijk te maken dat alle overheidsorganisaties eind 2021 via IPv6 bereikbaar zijn. Vragen over dit onderwerp kunt u mailen naar IPv6@vng.nl. Lees meer over de implementatie.

Meer nieuwsberichten lezen? Scroll verder naar beneden.

Over de grens online zaken doen met eHerkenning

Op vrijdag 13 september is het eTD-stelsel specifiek voor eHerkenning officieel genotificeerd. eHerkenning voldoet hiermee aan alle Europese eIDAS-eisen en is nu een erkend Europees inlogmiddel. Een mooie mijlpaal om over de grens te kunnen inloggen met eHerkenning. Na publicatie hebben lidstaten twaalf maanden de tijd om eHerkenning toe te laten. Dit betekent dat de eIDAS-infrastructuur gereed moet worden gemaakt. In Nederland vindt de realisatie van eIDAS-infrastructuur voor grensoverschrijdend gebruik in publiek-private samenwerking plaats. Met een aantal aangrenzende lidstaten is afgesproken om op korte termijn aan te sluiten. Het voornemen is om in 2020 de eIDAS-infrastructuur gereed te hebben. Bekijk de officiële publicatie en lees meer over de notificatie.

Meer nieuwsberichten lezen? Scroll verder naar beneden.

Roadmap SBR

SBR op weg naar 2020: laatste herijking roadmap

In september 2019 is de vijfde versie van de SBR roadmap gepubliceerd. De SBR roadmap 2020 is in 2014 vastgesteld en sindsdien wordt de roadmap jaarlijks geactualiseerd. De roadmap heeft als doel om inzichtelijk te maken welke activiteiten cruciaal zijn voor het publiek-private samenwerkingsverband van SBR. Het maakt voor partijen betrokken bij SBR duidelijk waar de organisaties gezamenlijk naar toe werken. Doordat alle partijen zich hieraan committeren, ontstaat een gemeenschappelijke agenda voor de komende jaren. Volgend jaar wordt een nieuwe roadmap ontwikkeld voor de SBR ambities tussen het jaar 2020 – 2025.

Meer nieuwsberichten lezen? Scroll verder naar beneden.

Werken op de laptop

Versleutelde gegevens verwerken met de BSNk Decryptiecomponent

Als een burger bij een publieke dienstverlener inlogt, middels een erkend Europees inlogmiddel van eIDAS, wordt er gebruik gemaakt van Polymorfe Pseudoniemen (PP). BSNk PP garandeert dat het BSN alleen leesbaar is voor de dienstverlener waarbij de burger inlogt. Om het verwerken van deze versleutelde gegevens voor publieke dienstverleners makkelijker te maken, is de decryptiecomponent ontwikkeld. Lees meer of download de decryptiecomponent-software.