Met de pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ test Logius een nieuwe voorziening, waarmee ouders met het eigen inlogmiddel (DigiD) inzage krijgen in het elektronisch patiëntendossier van hun minderjarige kind. Aan de pilot, die draait om het onderdeel machtigen, werken onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ziekenhuis Tjongerschans mee.

Ruben de Boer
Ruben de Boer

Digitaal ter beschikking

Digitale inclusie staat al jaren hoog op het lijstje in politiek Den Haag. Wat dat betreft past de pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’, waarbij ouders de gegevens van hun minderjarige kind kunnen inzien, naadloos in het beleid van het ministerie van VWS. Dat vindt ook Ruben de Boer, die werkt als beleidsmedewerker bij het ministerie. Hij is als stakeholder nauw betrokken bij de pilot. ‘Vanaf juli 2020 moeten zorginstellingen patiëntendossiers digitaal ter beschikking stellen aan patiënten’, zegt Ruben. ‘Dat geldt ook voor de medische dossiers van minderjarige kinderen. Die maatregelen passen allemaal bij de doelstellingen die we hebben op het gebied van e-health. Het is essentieel dat we daar nu stappen in maken.’

Onno de Kip
Onno de Kip

Machtigen

Tot nu toe werken veel ziekenhuizen nog met een papieren procedure, waarmee ouders het patiëntendossier van hun minderjarige kind kunnen opvragen. Sommige ziekenhuizen bieden al een digitale variant aan. Maar die variant is niet altijd even veilig, legt Onno de Kip, implementatiemanager bij Logius, uit. ‘Het ziekenhuis kan niet met zekerheid vaststellen of de ouder ook het ouderlijk gezag heeft. Daarom werken we aan een andere machtigingsoplossing, waarbij ouders met het eigen inlogmiddel het patiëntendossier van hun kinderen kunnen inzien. VWS zet het beleid uit, wij geven er handen en voeten aan.’

Testkandidaat Tjongerschans

Een van de Nederlandse ziekenhuizen die op dit moment een machtigingsoptie aan ouders ter beschikking stelt, is het Tjongerschans in Heerenveen. Het ziekenhuis is een redelijk compacte organisatie, waarmee het een geschikte kandidaat is voor de pilot. Dat denkt ook projectleider Janneke Hofstede van het Tjongerschans. ‘We zijn door Logius benaderd, omdat we al enige ervaring hebben met het aanbieden van deze dossiers aan ouders. We hoeven dus niet iets compleet nieuws te laten bouwen. Daarnaast hebben we een kleine ICT-afdeling, wat betekent dat we snel kunnen schakelen.’

Janneke Hofstede
Janneke Hofstede

Voordelen van voorziening

Janneke is enthousiast over de pilot, omdat ze de grote voordelen inziet van een nieuwe voorziening voor ouders. ‘Niet alleen vind ik dat we hier in Nederland een uniforme, digitale oplossing voor moeten hebben, ik denk dat het ons ziekenhuis ook veel tijd scheelt. Nu moeten ouders bij ons een machtigingsformulier indienen, waarna ze ook nog eens hun legimitatie moeten laten controleren. Door in te loggen met het eigen middel sla je al die stappen over.’ Onno: ‘Met de nieuwe applicatie maken we een koppeling met de Basisregistratie Personen, waarmee we het ouderlijk gezag kunnen toetsen. Dat gaat dus een stuk sneller en veiliger.’

Doelgroep moeders

Na een periode van maanden waarin Logius de applicatie heeft getest en geaccepteerd, is het nu tijd om de applicatie in de praktijk te testen. De projectgroep begint met een onderzoek onder de doelgroep moeders. ‘Testpersonen kunnen in het Tjongerschans inloggen en na verificatie van hun DigiD de gegevens van kinderen onder 12 jaar opvragen’, legt Onno uit. Later wordt de testgroep uitgebreid met vaders van minderjarige kinderen. En uiteindelijk willen we de voorziening ook gaan introduceren voor de groep 12 tot en met 16 jaar.’

"Inloggen met het eigen middel is een stuk sneller en veiliger."

Mantelzorger

Ruben van VWS: ‘Dit is een heel mooie pilot, omdat we niet alleen het proces van het opvragen van gegevens versnellen, maar ook ervaring opdoen met het toetsen van ouderlijk gezag. Later willen we het onderdeel machtigen doortrekken naar andere doelgroepen. Denk aan de mantelzorger die zijn moeder ondersteunt, en namens haar wil inloggen in het ziekenhuis.’

Constructieve discussies

Over de samenwerking met Logius en het ziekenhuis toont Ruben zich lovend: ‘We weten elkaar heel goed te vinden en voeren ook constructieve discussies. Bijvoorbeeld: welke risico’s spelen er bij het ter beschikking stellen van dit soort informatie? Wij verzorgen de input; daar kan Logius weer de business rules op aanpassen. Dat zorgt voor een hele fijne samenwerking.’