Koppelvlak 01 oktober 2019

Koppelvlak 01 oktober 2019

Deze printvriendelijke versie bevat niet de volledige inhoud van het online magazine, maar alleen de teksten en een beperkte selectie foto´s. Het hele online magazine met alle foto´s, video´s en multimedia kan worden bekeken op:
https://magazines.logius.nl/koppelvlak/2019/01/index

Nog een tip voor het geval u het magazine wil printen: Heeft u een Windows-computer en bekijkt u het magazine met het programma Chrome? Dan adviseren we u voor het afdrukken alleen gebruik te maken van het zogenoemde dialoogvenster (Ctrl+P).

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Voorwoord

Aan tafel met elkaar in overleg

Samenwerken. Om de Digitale Overheid te blijven ontwikkelen is samenwerken voor Logius een randvoorwaarde. Dit geldt voor het delen van vragen waar andere partijen mogelijk al antwoorden op hebben, als ook het delen van onze inzichten en initiatieven ten behoeve van andere organisaties. En binnen de Digitale Overheid zijn nog veel vraagstukken op te lossen.

Om onze diensten uit te kunnen voeren en te kunnen ontwikkelen werkt Logius via de zogenaamde Routekaartoverleggen met onze opdrachtgevers samen. Deze Routekaartoverleggen zorgen voor een transparante en gedragen planning van afspraken en werkzaamheden die Logius het komende kwartaal uit gaat voeren.

In deze editie van Koppelvlak leest u over diverse vormen van samenwerking en wat Logius en de samenwerkingspartners hiermee bereiken.

In DigiCampus werkt Logius samen met ICTU, NL Digital en TU Delft om innovatie te stimuleren. In samenwerking met het UWV verhogen we het DigiD betrouwbaarheidsniveau om persoonsgegevens beter te beschermen. En samen met stakeholders in de zorg realiseren we dat ouders eenvoudig toegang krijgen tot het medische dossier van hun kind. 

Want alleen samen zorgen we voor een Digitale Overheid die werkt voor iedereen.

Veel leesplezier!

Yvonne van de Brugge

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Nieuws & actueel

Jongen draagt hoodie en is aan het gamen

Alle studenten aan de DigiD app

DigiD is op woensdag 2 oktober een online campagne gestart om het gebruik van de DigiD app onder studenten te stimuleren. Studenten loggen regelmatig in bij DUO, studentenreisproduct.nl of andere overheidsorganisaties. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van inloggen met de DigiD app of een sms-controle. Met deze campagne wil DigiD studenten wijzen op het gemak van de DigiD app en hen bewegen de app te downloaden, te activeren en ermee in te loggen. De campagne is zes weken lang te zien op Facebook, Instagram, YouTube, Spotify en Google (search). Ook is er op de website van DigiD is een campagnepagina ingericht.

Meer nieuwsberichten lezen? Scroll verder naar beneden.

Intentieverklaring IPv6 ondertekend door Logius, VNG Realisatie, verschillende leveranciers, serviceproviders en andere overheidsorganisaties

Overheid versnelt implementatie IPv6

Op 4 oktober is de intentieverklaring IPv6 ondertekend door Logius, VNG Realisatie, verschillende leveranciers, serviceproviders en andere overheidsorganisaties. IPv6 is de open internetstandaard die iedere internetgebruiker nodig heeft om gebruik te kunnen maken van internet. Deze intentieverklaring is het resultaat van het initiatief van Logius, Forum Standaardisatie en VNG Realisatie om de implementatie van IPv6 te versnellen. Daarbij focussen zij zich in eerste instantie op de externe bereikbaarheid. De ambitie is om het mogelijk te maken dat alle overheidsorganisaties eind 2021 via IPv6 bereikbaar zijn. Vragen over dit onderwerp kunt u mailen naar IPv6@vng.nl. Lees meer over de implementatie.

Meer nieuwsberichten lezen? Scroll verder naar beneden.

Over de grens online zaken doen met eHerkenning

Op vrijdag 13 september is het eTD-stelsel specifiek voor eHerkenning officieel genotificeerd. eHerkenning voldoet hiermee aan alle Europese eIDAS-eisen en is nu een erkend Europees inlogmiddel. Een mooie mijlpaal om over de grens te kunnen inloggen met eHerkenning. Na publicatie hebben lidstaten twaalf maanden de tijd om eHerkenning toe te laten. Dit betekent dat de eIDAS-infrastructuur gereed moet worden gemaakt. In Nederland vindt de realisatie van eIDAS-infrastructuur voor grensoverschrijdend gebruik in publiek-private samenwerking plaats. Met een aantal aangrenzende lidstaten is afgesproken om op korte termijn aan te sluiten. Het voornemen is om in 2020 de eIDAS-infrastructuur gereed te hebben. Bekijk de officiële publicatie en lees meer over de notificatie.

Meer nieuwsberichten lezen? Scroll verder naar beneden.

Roadmap SBR

SBR op weg naar 2020: laatste herijking roadmap

In september 2019 is de vijfde versie van de SBR roadmap gepubliceerd. De SBR roadmap 2020 is in 2014 vastgesteld en sindsdien wordt de roadmap jaarlijks geactualiseerd. De roadmap heeft als doel om inzichtelijk te maken welke activiteiten cruciaal zijn voor het publiek-private samenwerkingsverband van SBR. Het maakt voor partijen betrokken bij SBR duidelijk waar de organisaties gezamenlijk naar toe werken. Doordat alle partijen zich hieraan committeren, ontstaat een gemeenschappelijke agenda voor de komende jaren. Volgend jaar wordt een nieuwe roadmap ontwikkeld voor de SBR ambities tussen het jaar 2020 – 2025.

Meer nieuwsberichten lezen? Scroll verder naar beneden.

Werken op de laptop

Versleutelde gegevens verwerken met de BSNk Decryptiecomponent

Als een burger bij een publieke dienstverlener inlogt, middels een erkend Europees inlogmiddel van eIDAS, wordt er gebruik gemaakt van Polymorfe Pseudoniemen (PP). BSNk PP garandeert dat het BSN alleen leesbaar is voor de dienstverlener waarbij de burger inlogt. Om het verwerken van deze versleutelde gegevens voor publieke dienstverleners makkelijker te maken, is de decryptiecomponent ontwikkeld. Lees meer of download de decryptiecomponent-software.

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Met je eigen DigiD overal online het medisch dossier van je kind inzien

Moeder met zoon bij de kinderarts

Met de pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ test Logius een nieuwe voorziening, waarmee ouders met het eigen inlogmiddel (DigiD) inzage krijgen in het elektronisch patiëntendossier van hun minderjarige kind. Aan de pilot, die draait om het onderdeel machtigen, werken onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ziekenhuis Tjongerschans mee.

Digitaal ter beschikking

Digitale inclusie staat al jaren hoog op het lijstje in politiek Den Haag. Wat dat betreft past de pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’, waarbij ouders de gegevens van hun minderjarige kind kunnen inzien, naadloos in het beleid van het ministerie van VWS. Dat vindt ook Ruben de Boer, die werkt als beleidsmedewerker bij het ministerie. Hij is als stakeholder nauw betrokken bij de pilot. ‘Vanaf juli 2020 moeten zorginstellingen patiëntendossiers digitaal ter beschikking stellen aan patiënten’, zegt Ruben. ‘Dat geldt ook voor de medische dossiers van minderjarige kinderen. Die maatregelen passen allemaal bij de doelstellingen die we hebben op het gebied van e-health. Het is essentieel dat we daar nu stappen in maken.’

Machtigen

Tot nu toe werken veel ziekenhuizen nog met een papieren procedure, waarmee ouders het patiëntendossier van hun minderjarige kind kunnen opvragen. Sommige ziekenhuizen bieden al een digitale variant aan. Maar die variant is niet altijd even veilig, legt Onno de Kip, implementatiemanager bij Logius, uit. ‘Het ziekenhuis kan niet met zekerheid vaststellen of de ouder ook het ouderlijk gezag heeft. Daarom werken we aan een andere machtigingsoplossing, waarbij ouders met het eigen inlogmiddel het patiëntendossier van hun kinderen kunnen inzien. VWS zet het beleid uit, wij geven er handen en voeten aan.’

Testkandidaat Tjongerschans

Een van de Nederlandse ziekenhuizen die op dit moment een machtigingsoptie aan ouders ter beschikking stelt, is het Tjongerschans in Heerenveen. Het ziekenhuis is een redelijk compacte organisatie, waarmee het een geschikte kandidaat is voor de pilot. Dat denkt ook projectleider Janneke Hofstede van het Tjongerschans. ‘We zijn door Logius benaderd, omdat we al enige ervaring hebben met het aanbieden van deze dossiers aan ouders. We hoeven dus niet iets compleet nieuws te laten bouwen. Daarnaast hebben we een kleine ICT-afdeling, wat betekent dat we snel kunnen schakelen.’

Voordelen van voorziening

Janneke is enthousiast over de pilot, omdat ze de grote voordelen inziet van een nieuwe voorziening voor ouders. ‘Niet alleen vind ik dat we hier in Nederland een uniforme, digitale oplossing voor moeten hebben, ik denk dat het ons ziekenhuis ook veel tijd scheelt. Nu moeten ouders bij ons een machtigingsformulier indienen, waarna ze ook nog eens hun legimitatie moeten laten controleren. Door in te loggen met het eigen middel sla je al die stappen over.’ Onno: ‘Met de nieuwe applicatie maken we een koppeling met de Basisregistratie Personen, waarmee we het ouderlijk gezag kunnen toetsen. Dat gaat dus een stuk sneller en veiliger.’

Doelgroep moeders

Na een periode van maanden waarin Logius de applicatie heeft getest en geaccepteerd, is het nu tijd om de applicatie in de praktijk te testen. De projectgroep begint met een onderzoek onder de doelgroep moeders. ‘Testpersonen kunnen in het Tjongerschans inloggen en na verificatie van hun DigiD de gegevens van kinderen onder 12 jaar opvragen’, legt Onno uit. Later wordt de testgroep uitgebreid met vaders van minderjarige kinderen. En uiteindelijk willen we de voorziening ook gaan introduceren voor de groep 12 tot en met 16 jaar.’

Mantelzorger

Ruben van VWS: ‘Dit is een heel mooie pilot, omdat we niet alleen het proces van het opvragen van gegevens versnellen, maar ook ervaring opdoen met het toetsen van ouderlijk gezag. Later willen we het onderdeel machtigen doortrekken naar andere doelgroepen. Denk aan de mantelzorger die zijn moeder ondersteunt, en namens haar wil inloggen in het ziekenhuis.’

Constructieve discussies

Over de samenwerking met Logius en het ziekenhuis toont Ruben zich lovend: ‘We weten elkaar heel goed te vinden en voeren ook constructieve discussies. Bijvoorbeeld: welke risico’s spelen er bij het ter beschikking stellen van dit soort informatie? Wij verzorgen de input; daar kan Logius weer de business rules op aanpassen. Dat zorgt voor een hele fijne samenwerking.’

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Persoonlijke gegevens nog beter beschermd bij UWV

Inloggen met DigiD app

Sinds 15 mei is inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord bij UWV niet meer voldoende. Klanten moeten nu inloggen met de DigiD app of sms-controle. Hierdoor zijn hun persoonlijke gegevens nog beter beschermd. Met een gedegen aanpak en intensieve samenwerking zorgden UWV en Logius voor een succesvolle en geruisloze overstap naar een hoger betrouwbaarheidsniveau.

‘Burgerservicenummers, inkomensgegevens, details over sollicitaties. Uitkeringsgerechtigden moeten heel wat privacygevoelige informatie met ons delen’, zegt Directeur Klant & Service Marije Wolsink van UWV. ‘Bij het veilig inloggen op onze klantensites is een tweede factor dus op zijn plaats.’

Die optie was er al langer – behalve met hun gebruikersnaam en wachtwoord konden klanten van UWV aanvullend gebruikmaken van authenticatie via DigiD app of sms – maar tegenwoordig stelt de organisatie de extra factor verplicht. Marije: ‘Ons biedt dat meer zekerheid over diegene die inlogt, terwijl onze klanten ervan op aan kunnen dat iemand met kwaad in de zin niet zomaar met hun inloggegevens kan inloggen. Daarvoor heeft diegene immers ook de telefoon of smartphone van onze klant nodig.’

Nog betrouwbaarder inloggen

Business Consultant Kevin Ronkes van Logius was blij toen UWV vorig jaar haar wens uitte om over te stappen. ‘De overheid wil dat burgers meer zaken veilig online kunnen regelen met publieke organisaties en zorginstellingen. Daarom werken we bij Logius al enige tijd aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen.’ Met de nieuwe manier van inloggen zit UWV, om precies te zijn, niet langer op DigiD-niveau Basis, maar op niveau Midden.

Technisch was het voor UWV niet eens een heel grote stap, vertelt Marije. ‘Achter de schermen hoefden we bij wijze van spreken alleen het vinkje voor de optie ‘gebruikersnaam + wachtwoord’ uit te zetten. Ik was best benieuwd of het daadwerkelijke inloggen via DigiD met een extra authenticatiestap goed zou gaan.’ En zoals dat zonder de tweede factor al het geval was, verloopt de uitstap van de UWV-sites naar DigiD om in te loggen, nu ook soepel.

Effectieve aanpak

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk UWV-klanten op tijd voorbereidingen zouden treffen, begon UWV al in november 2018, een halfjaar voor de overstap, met aankondigingen richting uitkeringsgerechtigden. Die hadden eerst de vorm van meldingen op de UWV-site en het DigiD-inlogscherm. Gaandeweg werden de meldingen aangevuld met communicatie langs andere wegen.

De keuze om halverwege de maand over te gaan op een hoger betrouwbaarheidsniveau had een specifieke reden. Marije: ‘Op de eerste dag van elke maand moeten uitkeringsgerechtigden met een WW-uitkering hun inkomen van de voorgaande maand aan ons doorgeven. Zonder die opgaaf kunnen wij niet uitkeren. Het was dus belangrijk dat klanten op 1 juni in staat zouden zijn om in te loggen op de nieuwe manier. Door al te starten op 15 mei gaven we ook mensen die tot het laatst hadden gewacht, tijd om sms-controle aan te vragen of de app te downloaden en activeren. Dit kan toch een paar dagen in beslag nemen.’

Die strategie bleek te werken. Marije vertelt dat 60 procent van de UWV-klanten op 15 mei klaar was om in te loggen met controle via sms en dat 35 procent de DigiD app had gedownload. 5 procent beschikte zelfs al over een DigiD app op het nog hogere niveau Substantieel.

UWV en Logius werkten samen aan voorlichting aan klanten over de nieuwe manier van inloggen, die UWV op zijn site publiceerde’, zegt Kevin. ‘Ook stelde Logius zijn klantencontactcentrum open voor vragen van UWV-klanten.’ Via regelmatig overleg bewaakten de twee organisaties de vragen en antwoorden.

Nog een teken dat de aanpak effectief was: na een piek van 15 mei tot midden juni nam het aantal vragen dat bij de callcenters binnenkwam af, meldt Kevin. ‘Mensen hadden inmiddels door hoe het inloggen werkte.’

Vooruitkijken

Als uitvoeringsinstantie realiseert UWV zich dat er altijd een groep burgers is die niet meekan met de digitalisering. Marije: ‘Voor deze mensen is de DigiD app een brug te ver. Een deel heeft überhaupt geen smartphone. Zij kunnen inloggen via sms-controle, wat ook via een vaste telefoonlijn kan. Dan wordt iemand gebeld en ontvangt hij een gesproken sms-bericht.’

Terwijl de klanten van UWV het inloggen met de app of sms-controle onder de knie beginnen te krijgen, kijken Marije en Kevin vooruit. ‘Om te beginnen wil UWV het klanten mogelijk maken een familielid of buurvrouw te machtigen om UWV-zaken voor hen te regelen’, zegt de laatste. ‘Zo’n voorziening bestaat al bij Logius. Het is net als wanneer je iemand machtigt om je belastingaangifte te doen. Voor professionele bewindsvoerders, die de zaken van meerdere burgers waarnemen, is dat complexer. Zo’n voorziening wordt nog door Logius gerealiseerd, zodat organisaties als UWV daarop kunnen aansluiten.’

De overstap van UWV naar DigiD app en sms-controle heeft een voordeel voor andere grote uitvoerders die dit ook willen, besluit Marije. ‘Logius had natuurlijk al veel ervaring met dit soort trajecten, maar die is nog eens flink vergroot tijdens dit project. Daar kunnen andere organisaties hun voordeel mee doen.’

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Routekaartoverleg: invloed op de agenda

Aan tafel met elkaar in overleg

Sinds dit jaar bepalen de specialisten van MijnOverheid elk kwartaal samen de planning van werkzaamheden voor het portaal, in een meerdaagse bijeenkomst. In het routekaartoverleg doen enkele grote afnemers het voorwerk. Waardevol, vinden Jenny Cals van de SVB en Bas Kooter van Logius.

Logius werkt sinds januari 2019 volgens de methode SAFe (Scaled Agile Framework). In deze werkwijze verdeel je je planning in periodes van drie maanden, oftewel PI’s (Program Increments). Vóór een nieuwe PI begint, bepaal je met alle betrokkenen de prioriteit van wat je gedaan wilt hebben. In een PI-planning pakken de ontwikkelteams de prioriteiten op en plannen ze in. Het routekaartoverleg levert daarvoor belangrijke input.

Kijkje in de keuken

Jenny Cals, die namens de Sociale Verzekeringsbank deelneemt aan het routekaartoverleg en de PI-planning: ‘Zo’n PI-planning is mooi om te zien. Je krijgt een kijkje in de keuken bij Logius en krijgt meer gevoel bij de planning voor de komende maanden. Je ziet daar de uitwerking van de discussies in het routekaartoverleg.’

Ook Bas Kooter is enthousiast: ‘Een PI-planning is echt een happening. We organiseren als Logius vier van die meerdaagse evenementen per jaar, met meer dan 300 deelnemers per keer. Dat vind ik van lef getuigen. Het is een nieuwe manier van werken, waar we als organisatie echt onze nek mee uitsteken. En ook als individu: ik zie collega’s die tijdens zo’n event ineens voor grote groepen een presentatie moeten houden over ‘hun’ werk en dat fantastisch doen.’

Prioritering

Het routekaartoverleg is als voorbereidend overleg voor de PI-planning wat minder groots en meeslepend. Bas: ‘MijnOverheid heeft ruim 400 aangesloten organisaties. Het is ondoenlijk om met alle 400 tegelijk te overleggen. Dus in het routekaartoverleg bepalen we met een select gezelschap de belangrijkste onderwerpen voor de komende drie maanden en stellen we de prioriteiten vanuit afnemersperspectief vast. Daarnaast hebben wij als Logius nog onze eigen prioriteiten. Vergelijk het maar met een nieuwe keuken. De bewoner wil graag een nieuw fornuis maar de installateur moet zorgen dat er ook een gasleiding is. Dat moet je allebei inplannen.’

‘We verdelen schaarste’

‘Ons routekaartoverleg gaat over functionaliteiten van MijnOverheid die we als afnemers willen toevoegen, veranderen of verbeteren’, vult Jenny aan. ‘En daarmee ook over afhankelijkheden en belangen. Want welke wens van welke organisatie krijgt voorrang? En op welke gronden? We verdelen schaarste; de druk op de teams die de afgesproken prioriteiten uit gaan voeren is groot. Dat levert regelmatig discussie op. Bovendien hebben wij als deelnemers soms uiteenlopende meningen over hoe een voorziening van toegevoegde waarde kan zijn.’

Bas: ‘Het is een complex veld waarin wij ons werk doen, en we willen het ook zo goed mogelijk doen. Niet alleen voor de minister en voor deelnemende organisaties, maar vooral ook voor die 8 miljoen gebruikers van MijnOverheid. Dat levert continu dilemma’s op. Het mooie van het routekaartoverleg is dat je daar een open gesprek over kunt voeren. Al is de werkwijze soms nog wel wat zoeken.’

Passen en meten

‘De uitdaging is het organiseren van de betrokkenheid van zoveel mogelijk stakeholders’, stelt Bas. ‘De wil is er, maar participeren kost veel tijd en die is er niet altijd.’ Jenny herkent dat: ‘Het kost tijd en iedereen heeft het al druk. We proberen daar wel oplossingen voor te vinden. Zo gaat UWV ook namens ons naar de overleggen over DigiD en komen niet alle gemeenten apart maar is de Nederlandse Vereniging van Gemeenten aanwezig bij de overleggen over MijnOverheid. Meedoen is voor mij belangrijk om echt samen de werkwijze te kunnen verbeteren. Ik denk dat het de moeite waard is.’

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

Digicampus: dé kennis- en innovatiehub voor vernieuwers in de publieke sector

Touchscreen scherm

Een open kennis- en innovatiehub. Eentje waar overheid, wetenschap, markt en gebruikersgroepen samen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken verkennen en beproeven. Zo’n hub is er sinds deze zomer: Digicampus. Hoe zijn de eerste maanden verlopen? Thanim van Dokkum van Logius, Nitesh Bharosa van de TU Delft en Tim van Dijk van SVB geven een inkijkje.

Beproeven en benutten

Hoe kunnen we in Nederland – op basis van doelgroepbehoeften, publieke waarden en wettelijke kaders – sneller de potentie van digitale technologieën beproeven en benutten? Op die vraag is Digicampus het antwoord, een kennis- en innovatiehub waarbinnen deelnemers:

  • onderzoeken (een onderzoeksagenda formuleren, zelf onderzoek doen én onderzoek door heel Nederland stimuleren);
  • verbinden (overzicht bieden van labs, experimenten, bouwblokken en kennis; bijeenkomsten organiseren);
  • begeleiden (samen met partners de weg bewandelen van vraagarticulatie naar experiment);
  • experimenteren (beproeven van innovaties in een regelarme omgeving).

Organisatie-overstijgend

Digicampus is bij lange na niet de enige partij die zich bezighoudt met onderzoek en innovatie in de publieke sector. Waardevolle initiatieven als het Politielab, Defensielab, Novum en thematische living labs zijn heel succesvol. Toch was er een gat waar Digicampus in is gesprongen. Deze hub is er om organisatie-gebonden initiatieven aan elkaar te koppelen, wat leidt tot een interessante kruisbestuiving en meer slagkracht.

Tim, zelf hoofd van Novum, de innovatieafdeling van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), is daar blij mee. ‘Wij werken echt vanuit het brede socialezekerheidsdomein. Ik kom geregeld vraagstukken tegen die ik graag opgelost zou zien, maar die niet op het bordje van de SVB of een specifieke andere organisatie horen. Met zulke vragen kan ik bij Digicampus terecht.’

Digitaal machtigen

Zo heeft Novum deze zomer met Digicampus samengewerkt aan een digitaal machtigingsvraagstuk. ‘Wij merken bij SVB dat veel ouderen die zelf hun overheidszaken online moeten regelen, daar moeite mee hebben. Vaak geven ze daarom hun inloggegevens – met wachtwoord en al – aan anderen, zodat zij hen kunnen helpen. Dat biedt ruimte voor fraude. Machtigen is een veilig alternatief, maar vrij complex. Kunnen we dat niet gebruiksvriendelijker  maken? Die vraag leeft ook buiten SVB en zelfs SZW.’

Novum pakte de vraag samen met Digicampus op. ‘Machtiging staat bij Digicampus op de onderzoeksagenda. Ze zijn daar al hard op weg om kennis en krachten op dit gebied te bundelen. Dat is efficiënter en effectiever dan wanneer allerlei clubjes een eigen variant op dezelfde oplossing maken’, legt Tim uit. Ook vertegenwoordigers van onder meer Logius, het programma Mens Centraal (van het ministerie van Algemene Zaken), TU Delft, experts uit de markt en betrokken burgers dachten mee.

Thanim, van Logius: ‘We hebben het vraagstuk eerst theoretisch beschouwd en een gebruikersonderzoek gedaan. We hebben bekeken wat er op bestuurlijk vlak bij partijen als SZW en BZK speelt. Daarop hebben we vervolgens een design-sprint losgelaten.’ Nitesh, die namens TU Delft bij Digicampus werkt, vult aan: ‘Het mooie is dat we gebruikers, overheid, wetenschap en markt konden samenbrengen – ieder met zijn eigen kennis, ervaring en perspectief. Zo ontwikkelden we een 360-gradenperspectief op het vraagstuk en kwamen we tot een ‘klikbaar’ prototype dat paste bij de context van de gebruikers.’

Wetenschap als kennispartner

Een van de leidende principes van Digicampus is: het onderzoek van vandaag legt de basis voor de publieke dienstverlening van morgen. De samenwerking met kennisinstellingen zoals de TU Delft brengt die overtuiging in de praktijk. ‘Innovatie is als het leggen van een puzzel,’ zegt Nitesh, ‘waarbij je van tevoren niet weet welke stukjes er zijn, wie ze moet leggen en hoe het eindresultaat er uit moet zien. Met wetenschappers aan tafel gebruik je kennis als smeermiddel en kom je sneller tot betere resultaten.’

Om wetenschappers structureel bij innovatietrajecten te betrekken, wordt vanuit Digicampus de leerstoel ‘Govtech & Digital Ecosystems’ opgezet, vertelt Thanim. ‘Die moet leiden tot een onderzoeksagenda rond prangende thema’s in de digitale samenleving, zoals digitaal machtigen en de overheid als databedrijf. Promovendi gaan daar vervolgens mee aan de slag en helpen zo bij het leggen van toekomstige puzzels.’ De leerstoel zal ook een prikkel geven om internationaal meer kennis uit te wisselen, gelooft Thanim. ‘Vooruitlopend op de leerstoel hebben we al een samenwerking met Estland opgezet.’

Ambitie

Hoewel Digicampus nog in de kinderschoenen staat, is de ambitie verre van kinderachtig: ‘Dé open kennis- en innovatiehub zijn voor vernieuwers in de publieke sector.’ De organisatie streeft ernaar dat vernieuwers in 2025 geen drempels meer ervaren bij het beproeven van innovaties in het (semi-)overheidsdomein. Thanim: ‘Als we samen sneller kunnen uitzoeken welke innovaties werken en welke niet, kunnen gebruikers eerder de vruchten plukken van nieuwe diensten.’

Aan goede ideeën hebben we in dit land geen tekort, stelt Nitesh. ‘Helaas ook niet aan goede ideeën die nooit zijn beproefd. Ik wil eraan bijdragen dat we de innovatiekracht in onze samenleving juist zo effectief mogelijk benutten.’ ‘Daarvoor moeten we over grenzen heen kijken’, vult Tim aan. ‘En,’ maakt Thanim af, ‘bestuurlijk lef tonen, zodat vernieuwers niet lamgeslagen worden door de regelgeving. Die ruimte hebben we met Digicampus gekregen.’

Dit artikel hoort bij: Koppelvlak 01

colofon

Koppelvlak, 01 Jaargang 2019

Publicatiedatum
dinsdag 29 oktober 2019
Hoofdredactie
Logius Communicatie
Eindredactie
Logius Communicatie
Vormgeving
Logius Communicatie
E-mail
servicecentrum@logius.nl
Internet
https://logius.nl/
Copyright
CC0 1.0 Universal