Directeur Yvonne van der Brugge

Samenwerken. Om de Digitale Overheid te blijven ontwikkelen is samenwerken voor Logius een randvoorwaarde. Dit geldt voor het delen van vragen waar andere partijen mogelijk al antwoorden op hebben, als ook het delen van onze inzichten en initiatieven ten behoeve van andere organisaties. En binnen de Digitale Overheid zijn nog veel vraagstukken op te lossen.

Om onze diensten uit te kunnen voeren en te kunnen ontwikkelen werkt Logius via de zogenaamde Routekaartoverleggen met onze opdrachtgevers samen. Deze Routekaartoverleggen zorgen voor een transparante en gedragen planning van afspraken en werkzaamheden die Logius het komende kwartaal uit gaat voeren.

In deze editie van Koppelvlak leest u over diverse vormen van samenwerking en wat Logius en de samenwerkingspartners hiermee bereiken.

In DigiCampus werkt Logius samen met ICTU, NL Digital en TU Delft om innovatie te stimuleren. In samenwerking met het UWV verhogen we het DigiD betrouwbaarheidsniveau om persoonsgegevens beter te beschermen. En samen met stakeholders in de zorg realiseren we dat ouders eenvoudig toegang krijgen tot het medische dossier van hun kind. 

Want alleen samen zorgen we voor een Digitale Overheid die werkt voor iedereen.

Veel leesplezier!

Yvonne van de Brugge