Logius werkt - met oog voor burgers en bedrijven - aan digitale dienstverlening door publieke organisaties

iconen wat we doen
toegang | standaarden en stelsels | gegevensuitwisseling

Wat we doen

We zorgen voor oplossingen die alle publieke organisaties kunnen gebruiken in hun digitale dienstverlening:

Toegang

Met onze inlogmethodes krijgen mensen en organisaties veilig toegang tot de digitale overheid.

Standaarden en stelsels

Via standaarden en stelsels zorgen we voor eenduidigheid, herbruikbaarheid en generieke oplossingen binnen de digitale overheid.

Gegevensuitwisseling

Door onze oplossingen voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheden en hun ketenpartners is ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens mogelijk én wordt informatie maar één keer aangeleverd.

iconen onze toegevoegde waarde
regie op samenhang | helder afwegen | efficiënte dienstverlening

Onze toegevoegde waarde

We stimuleren de samenwerking binnen de digitale overheid en voeren regie op samenhang binnen de generieke digitale infrastructuur en besluitvorming daarover. Daarbij hebben we oog voor wat er speelt bij de eindgebruikers.

We werken voor alle publieke organisaties en ondersteunen bij een heldere afweging hoe bijvoorbeeld middelen het beste ingezet kunnen worden. Zo zorgen we voor een evenwichtige digitale overheid.

We leveren standaard oplossingen voor de digitale overheid en bundelen tegelijkertijd kennis en expertise op dit gebied. Zo zorgen we voor efficiënte dienstverlening zodat publieke organisaties zich maximaal kunnen richten op hun kerntaken.

Iconen onze werkwijze
betrouwbaar | kundig | in eenvoud

Zo werken wij

We werken transparant en met veel betrokkenheid aan de digitale ambities van publieke organisaties. Dat doen we op de volgende manier:

Betrouwbaar

Veel (digitale) overheidsdienstverlening maakt gebruik van onze oplossingen en daarom zorgen we ervoor dat deze onder alle omstandigheden veilig, privacy-bestendig en continu beschikbaar zijn.

Vakkundig

We zijn goed in ons vak en laten onze mening horen. We kijken vooruit, zorgen ervoor dat we passende technologieën inzetten én dat onze oplossingen voldoen aan de hoogst nodige kwaliteitsstandaard.

In eenvoud

We zoeken we naar de goede balans tussen de complexiteit van ons vakgebied en de vertaling daarvan in oplossingen die krachtig zijn door hun gebruiksgemak en eenvoud.

Logius helpt publieke organisaties digitale dienstverlening zo in te richten dat burgers en bedrijven zaken betrouwbaar en eenvoudig kunnen regelen.