Een computer en een smartphone zijn de ogen van Bart Simons, blind sinds zijn geboorte. Daarom is digitale toegankelijkheid zijn missie. De Belg sprak hierover op het Logius internationaal seminar op 4 oktober 2018 met als motto Let's include all! “Het is belangrijk om toegankelijkheid internationaal te bespreken en regels op elkaar af te stemmen.”

Gezamenlijke missie: grenzeloze toegankelijkheid

Zo’n 70 vertegenwoordigers van publieke ICT-organisaties uit Europa wisselden op het internationaal seminar kennis uit over digitale inclusie. Simons sprak hier over toegankelijkheid van informatie op (overheids)websites. ‘De afgelopen 15 jaar hebben landen zelf keuzes gemaakt, maar sinds kort is er Europese wetgeving van kracht over digitale toegankelijkheid. Simons is erg blij met deze gezamenlijke missie. “Personen met een handicap zijn niet aan grenzen gebonden en technologie ook niet. Alle softwareprogramma's zijn immers internationaal. Het is dus belangrijk om Europees initiatief te nemen, de regels op één lijn te plaatsen en dit internationaal te bespreken.”

"Toegankelijkheid is als een lift in een gebouw. In eerste instantie is het voor mensen met een handicap, maar uiteindelijk heeft iedereen er baat bij."

Bondgenoten zoeken

Simons werkt al 13 jaar als consultant bij Anysurfer in Brussel, een ngo die onder meer begeleiding en trainingen aanbiedt voor het bouwen van toegankelijke websites. Zijn werk noemt hij sensibiliseren. “Ik probeer bondgenoten te maken en toegankelijkheid in een positief perspectief te plaatsen.” Hij vindt het belangrijk om toegankelijkheid samen op te pakken en van elkaar leren. “Tijdens het seminar deelden sprekers uit Engeland en Duitsland bijvoorbeeld hun aanpak van PDF-documenten. PDF's zijn vaak slecht toegankelijk. De Engelse overheid besliste om het gebruik van PDF's drastisch terug te dringen. Maar het Duitse ministerie van Milieu zet juist in op het toegankelijk maken van PDF-documenten volgens de UA-standaard. Beide oplossingen zijn interessant en blijken te werken.” Kennisuitwisseling zorgt ervoor dat iedereen op zijn manier met toegankelijkheid aan de slag kan.

Do the right thing

“Een grote groep mensen heeft baat bij een toegankelijke website: blinden, ouderen, laaggeletterden en dyslectici bijvoorbeeld. Bovendien kan iederéén je informatie sneller vinden. Je krijgt dus minder vragen, wat je organisatie veel tijd en geld bespaart”, zegt Simons. Hij licht toe: “Het is als het aanbrengen van een lift in een gebouw. In eerste instantie doe je het voor mensen met een handicap en is het een investering. Maar uiteindelijk heeft iedereen er baat bij. Digitale toegankelijkheid is een investering die zich terugverdient. Bovendien heb je een morele plicht dat iedereen online dienstverlening kan gebruiken. Het is gewoon 'the right thing to do'.”

Bart Simons tijdens het Internationaal Seminar van Logius