Er is een groei in gebruik bij vrijwel alle diensten van Logius die het uitwisselen van gegevens mogelijk maken. De sterkste groeier is e-factureren. Een belangrijke reden voor deze toename is de verplichtstelling voor e-facturatie bij nieuwe inkoopovereenkomsten met de Rijksoverheid vanaf 2017. Verdere groei wordt verwacht aangezien overheidsorganisaties in 2019 elektronische facturen in Europees formaat moeten kunnen ontvangen en verwerken.

Ook het aantal verzonden berichten via Digipoort is sterk toegenomen. Dit komt o.a. door nieuwe berichtenstromen, het intensiever gebruik van huidige berichtenstromen en door de economische groei van het afgelopen jaar. De afname van aangesloten organisaties op Samenwerkende Catalogi komt door geherindeelde gemeenten.

Digipoort

 • 184,2 miljoen berichten (toename: 29,2%)
 • 158 aangesloten organisaties (toename: 7,5%)
 • 99,6% beschikbaarheid Digipoort Belastingdienst machtigen (norm: 99,7%)
 • 99,6% beschikbaarheid Digipoort SBR Belastingdienst (norm: 99,7%)
 • 99,7% beschikbaarheid Digipoort SBR, KvK, CBS (norm: 95%)

Standard Business Reporting

 • 42,8 miljoen berichten (toename: 11,5%)
 • 22.800 aangesloten aanleverende partijen (toename: 6%)

E-factureren

 • 573 duizend facturen (toename: 35%)
 • 153 aangesloten overheidsorganisaties (toename: 7,7%)
 • 99,7% beschikbaar (norm: 95%)

Samenwerkende Catalogi

 • 405 aangesloten overheidsorganisaties (afname: 3,6% door herindeling gemeenten)
 • 99,9% beschikbaar (norm: 99,5%)

BSNk

 • 1 miljoen geactiveerde rijbewijzen (BSNk PP, live sinds juni 2018)
 • 108.866 authenticaties (BSNk 1.0)

Digipoort

Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Lees meer over Digipoort.

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Lees meer over Standard Business Reporting.

E-factureren

Met e-factureren verloopt het facturatieproces tussen leverancier en overheid volledig digitaal. Lees meer over e-factureren.

Samenwerkende Catalogi

Samenwerkende Catalogi zijn afspraken over informatie-uitwisseling over producten en diensten van de overheid. Lees meer over Samenwerkende Catalogi.

BSNk

BSNk is een voorziening die het mogelijk maakt om publieke en private authenticatiemiddelen te gebruiken in het publieke domein.