Zeeschepen kunnen niet zomaar aanmeren of vertrekken uit een haven van een Europese lidstaat. De reders moeten gegevens verstrekken aan verschillende autoriteiten. Via het Single Window kunnen zij deze nu elektronisch en uniform aanleveren. Inge Willemsen, senior beleidsmedewerker maritieme zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, legt uit wat dat betekent.

Administratieve lastenverlichting

De Europese richtlijn verplicht diverse maritieme meldingen, bijvoorbeeld de verwachte aankomsttijd (Estimated Time of Arrival, ETA), persoonsgegevens van opvarenden, berichten over de lading en proviandering, beveiliging en scheepsafval. “Autoriteiten die de meldingen ontvangen hebben de gegevens onder meer nodig voor risico-inschattingen of inspecties. Maar als een reder in elke lidstaat meerdere meldingen moet doen en die allemaal op een andere manier aan verschillende autoriteiten moet aanleveren, wordt hij daar natuurlijk stapelgek van”, vertelt Willemsen.

Inge Willemse

Eén melding naar verschillende instanties

De Europese richtlijn schijft daarom alle lidstaten voor om een elektronisch loket in te richten voor deze maritieme meldingen: het Single Window. Bijvoorbeeld 24 uur voordat een zeeschip aankomt in de haven van Rotterdam, moet de eigenaar zijn ETA melden aan de Douane, Koninklijke Marechaussee en Rijkswaterstaat. “De reder hoeft dit via het Single Window maar één keer te melden. Het Single Window werkt volgens het principe ‘single reporting, multiple use’. Het verstuurt maritieme berichten in een gestandaardiseerd formaat en verspreidt de informatie eenvoudig naar de verschillende instanties. Zo zorgt het ervoor dat alle partijen de ETA ontvangen.”

"Dankzij Single Window hoeft de reder zijn ETA slechts één keer te melden. Single Window stuurt vervolgens automatisch de informatie naar diverse instanties."

Eenvoudig en elektronisch verwerken

Het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, Douane, Koninklijke Marechaussee en het bedrijfsleven werkten samen met Logius aan de ontwikkeling van het Single Window. Willemsen: “Het was verplicht om de Europese richtlijn uit te voeren, maar we wisten ook waar we het voor deden: betere informatievoorziening en lastenverlichting voor de maritieme sector. Met alle spelers samen bespraken we hoe we het gingen aanpakken. Een interessant ontwikkelproject met verschillende juridische en bestuurlijke afspraken.” Sinds september 2016 is het Single Window operationeel. In 2018 werden er per dag gemiddeld 115.000 berichten verstuurd. Logius beheert het Single Window in technisch opzicht en de Douane doet het functioneel en gebruikersbeheer. “De afnemers van de informatie zijn blij dat ze berichten nu eenvoudig elektronisch kunnen verwerken.”

Beter afstemmen op grensoverschrijdende scheepvaart

Bedrijven uit de maritieme sector willen de informatie die ze aanleveren via het Single Window graag nog verder standaardiseren, vertelt Willemsen. De oorspronkelijke Europese richtlijn schreef namelijk niet voor hoe de lidstaten hun systeem moesten opzetten. “Een nieuwe Europese verordening zet dat nu recht. De komende tijd werken we dat uit in het Single Window. Hiermee zorgen we dat in de toekomst de verschillende Europese Single Window-systemen dezelfde taal spreken en de informatie uitwisselbaar is. Zo stemmen we het Single Window nog beter af op de maritieme sector en de grensoverschrijdende zeevaart.”

Meer weten?

Single Window is onderdeel van Digipoort Handel en Transport. Digipoort is de ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Meer weten? Ga naar www.logius.nl/diensten.