Tim in 't Veld weet als geen ander hoe moeilijk het soms is om informatie op internet te vinden. Hij is blind en adviseert organisaties over toegankelijkheid en navigatie. “Toegankelijkheidsstandaarden helpen iedereen zijn weg te vinden.” Logius beheert deze Nederlandse standaard voor toegankelijkheid voor de digitale overheid én stimuleert overheden hier gebruik van te maken.

Screenreader werkt perfect bij websites die standaarden volgen

Voor het surfen op internet via websites en apps gebruikt In 't Veld een screenreader. Die leest informatie voor. Dat werkt perfect, tenminste, bij websites die zich aan de toegankelijkheidsstandaarden houden. “Screenreaders gaan uit van dezelfde wereldwijde standaarden”, legt In ’t Veld uit. “Bij websites als Wikipedia, die voldoen aan die standaarden, kan ik op verschillende niveaus door de structuur heen springen. Dan heb ik met twee drukken op de knop de informatie gevonden die ik nodig heb. Maar op websites die geen goede structuur hebben of niet logisch zijn geordend, werkt de screenreader niet goed. Links met een nietszeggende titel zijn ook vervelend. De screenreader leest dan bijvoorbeeld voor: IMG=1208. Misschien is het wel de link waar ik op moet klikken, maar dat is niet duidelijk als de titel dat niet vermeldt. Ook is het vaak lastig om formulieren op internet in te vullen, omdat deze niet goed zijn gelabeld zoals de toegankelijkheidsstandaarden voorschrijven.”

Ook met beperking informatie van overheid raadplegen

De overheid stelt steeds meer informatie en diensten online beschikbaar. Iedereen moet die informatie kunnen vinden en begrijpen. Als je de toegankelijkheidsstandaarden toepast, zorg je ervoor dat mensen met verschillende beperkingen informatie kunnen raadplegen. En dat is belangrijk, want een grote groep Nederlanders ervaart drempels online. Denk aan onder andere 350.000 blinden en slechtzienden, 700.000 kleurenblinden, 850.000 dyslectici, 1.500.000 doven en slechthorenden en 2.500.000 laaggeletterden.

Lees meer over digitale toegankelijkheid.

Tim in 't Veld

Standaarden prettig voor alle gebruikers

De toegankelijkheidsstandaarden zorgen dat mensen met verschillende beperkingen goed door een website heen kunnen komen. Niet alleen mensen met een visuele beperking, maar ook bijvoorbeeld dyslectici en laaggeletterden. “Sterker nog,” stelt In ‘t Veld, “iederéén heeft baat bij toegankelijkheidsstandaarden. Ze zorgen er namelijk voor dat alle sites op eenzelfde manier werken en technisch op elkaar lijken. Door het volgen van standaarden is informatie vindbaar voor gebruikers en zoekmachines én ziet het er goed uit op verschillende apparaten. Dat is prettig voor alle gebruikers. Voor je belastingaangifte bijvoorbeeld moet je niet alleen de site van de Belastingdienst gebruiken, maar ook gegevens opzoeken bij je werkgever. Je wilt hierbij niet steeds opnieuw het wiel uitvinden.” Dat is met name belangrijk als het gaat om overheidswebsites, want iedereen heeft recht op toegang tot online informatie van de overheid.

"Iedereen heeft baat bij toegankelijkheidsstandaarden, niet alleen dyslectici, laaggeletterden en visueel beperkten."

Taak uitvoeren belangrijker dan special effects

In 't Veld deelt graag het voorbeeld over het Britse warenhuis Tesco dat een text-only bestelwebsite ontwikkelde voor blinde klanten. “Het bleek dat een substantieel aantal goedziende vaste klanten de text-only versie gebruikte, om snel bestellingen te plaatsen. Deze versie was gestructureerder en bevatte minder afleidende en vertragende elementen dan de reguliere website. Ik pleit niet voor het standaard ontwikkelen van een alternatieve text-only website, dat is met de tegenwoordige toegankelijkheidsstandaarden ook niet meer nodig, maar het voorbeeld illustreert wel dat een toegankelijk ontwerp zijn voordelen heeft. Zit een gebruiker nu echt te wachten op flitsende special effects of is het snel uitvoeren van de taak toch belangrijker?”

Meer weten?

Er zijn verschillende richtlijnen om websites toegankelijk te maken. Logius beheert deze richtlijnen. Meer weten? Ga naar www.digitoegankelijk.nl.