Vinden en verbinden, dat namen domeinarchitecten Tony Sloos en Bas Crompvoets als uitgangspunt bij hun werk aan het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De grote uitdaging: de wet- en regelgeving rondom de Omgevingswet digitaliseren. Aan Logius de vraag om via een API ook het Centrale OIN (Organisatie Identificatie Nummer) Register te integreren. Enkele maanden later is deze al beschikbaar.

Regels toegankelijk maken

Wie bijvoorbeeld een jachthaven wil beginnen moet normaal gesproken een hoop regels interpreteren om te kijken of het mag. Bijvoorbeeld, mag het op de plek die ik voor ogen heb? Waar heb ik vergunningen voor nodig? “De regels en de relaties tússen die regels zijn voor een leek moeilijk toegankelijk”, vertelt Crompvoets. “Daar brengt DSO verandering in.”

Tony Sloos

Informatie op maat

De overheid moet zorgen dat burgers, bedrijven en medeoverheden over dezelfde actuele en correcte informatie beschikken. Sloos vertelt: “Ons idee: Het Omgevingsloket levert al deze doelgroepen informatie op maat. Je klikt bijvoorbeeld op de kaart van Nederland waar je de jachthaven wilt beginnen en ziet dan precies welke regels er gelden, qua horeca, gebruik van oppervlaktewater en geluidsnormen bijvoorbeeld. Bovendien kun je dan direct je aanvraag indienen bij de gemeente waar jouw project onder valt.” Hiervoor moet informatie worden opgehaald uit verschillende overheidssystemen. Bijvoorbeeld het omgevingsplan van de gemeente, het KvK-register en verschillende basisregistraties. Om de digitale samenwerking van organisaties robuust te maken, schakelden Crompvoets en Sloos ook de hulp in van Logius.

"Het Omgevingsloket levert verschillende doelgroepen informatie op maat."

Bas Crompvoets

Een Application Programming Interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of systeem.

API: open en toegankelijk

“Het bevoegd gezag, dat een vergunning behandelt, maakt binnen het stelsel gebruik van onder andere Digikoppeling, eHerkenning en de Berichtenbox. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet daarom snel over het juiste Organisatie Identificatie Nummer (OIN) van een bevoegd gezag beschikken”, vertelt Crompvoets. “We startten daarvoor samen met Logius de ontwikkeling van een API rondom het Centrale OIN Register (COR). Een eenvoudige system-to-system-koppeling, die gegevens tussen verschillende systemen van de overheid veilig transporteert.” Sloos licht toe: “Het bouwen van een API is laagdrempelig en gemeengoed bij ontwikkelaars. Het heeft bovendien veel potentie als we dit binnen de overheid weten te verbreden. API’s zijn makkelijk te gebruiken en in een website te integreren. Zo kunnen we verschillende services aanbieden en bijvoorbeeld zorgen dat op termijn nieuwe partijen toetreden tot het stelsel.”

Agile werken

De samenwerking met Logius kwam snel tot stand. “Ze zeiden: 'we zijn al met de ontwikkeling van een API bezig, doe maar een voorstel'. We gaven onze specificaties, zij leverden een eerste ontwerp aan en konden het in een aantal stappen bouwen. Daarop hadden we nauwelijks opmerkingen. We staan te popelen om de COR API te gebruiken”, zegt Crompvoets enthousiast. “Binnen de overheid zijn we gewend aan lange trajecten, maar dit is een schoolvoorbeeld van hoe we ook samen agile kunnen werken en snel resultaat kunnen boeken. Een verantwoord gebruik van publieke middelen dat bijdraagt aan de fundamenten van de digitalisering van de overheid.” Sloos: “We zijn best trots, want dit programma zet veel in beweging.”

Meer weten?

Het OIN is een uniek identificerend nummer voor (semi-)overheidsorganisaties. Meer weten? Ga naar www.logius.nl/diensten.