Dit artikel hoort bij: Logius Jaarverslag 3

Dit is Logius

Bouwen aan een digitaleoverheid die werkt voor iedereen

Logius zorgt ervoor dat mensen en organisaties gebruik kunnen maken van de digitale diensten van de overheid. Onze dagelijkse praktijk is het verbinden van overheid, burgers en bedrijven. Mensen kennen ons van bijvoorbeeld DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Dankzij deze diensten van Logius kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken. We werken in het hart van de digitale overheid. En daar zijn we trots op.

'Druk op + om het tekstvak zichtbaar te maken'

In eenvoud en voor iedereen

Burgers, bedrijven en publieke organisaties hebben makkelijk toegang tot onze producten en diensten. Deze zijn eenvoudig in gebruik. In het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten gaan we voor goede balans tussen gebruiksgemak en veiligheid.

Excellente en efficiënte dienstverlening

Logius-producten en -diensten zijn continu beschikbaar en veilig. Wij beheren onze dienstverlening op excellente wijze, waardoor toegang geborgd is en gegevens op de juiste manier worden overgebracht.

Een vakkundige organisatie die werkt voor onze mensen én de digitale overheid

Logius is dé ICT-dienstverlener van het Rijk. De waarden betrouwbaar, vakkundig en in eenvoud vormen het fundament van ons handelen. Wij verbeteren onszelf en leren steeds weer.

Onze kernwaarden

Kernwaarde betrouwbaar

Betrouwbaar

Veel digitale overheidsdienstverlening maakt gebruik van onze diensten en daarom zorgen wij ervoor dat deze onder alle omstandigheden veilig, privacybestendig en beschikbaar zijn. We zijn betrouwbaar en transparant in wat we doen, zodat duidelijk is wat we kunnen betekenen

Kernwaarde vakkundig

Vakkundig

We zijn goed in ons vak en geven professioneel advies. We kijken vooruit en leren continu bij. Wensen en behoeften vertalen we naar generieke diensten die voldoen aan de gestelde kwaliteitsstandaarden. We schakelen op het juiste moment de juiste (externe) partij in bij de realisatie en voeren effectief regie op leveranciers.

Kernwaarde in eenvoud

In eenvoud

We zoeken naar de goede balans tussen de complexiteit van ons vakgebied en de vertaling daarvan in gebruiksvriendelijke diensten. We leggen goed uit hoe onze voorzieningen werken.

Eindgebruiker centraal

Door in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties en het Burgerpanel hebben we goed geluisterd naar wat beter kon. Zo testen we in een geavanceerd UX-lab met eindgebruikers de pagina’s van DigiD en MijnOverheid. Met resultaten: de DigiD app was in 2019 de meest gedownloade gratis app in de App Store. En na een vernieuwde vormgeving van MijnOverheid  verdubbelde het inzien van persoonlijke gegevens.

Samenwerking

Om onze producten en diensten up-to-date te houden, werken we met veel organisaties samen.  Zo zorgen we voor dienstverlening die door iedereen te gebruiken is. Een paar mooie voorbeelden hiervan uit 2019 zijn onze samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om het gebruik van het Referentie Grootboek Schema (RGS) te stimuleren en de ontwikkeling van de Berichtenbox app samen met de Belastingdienst.

Transitie

Logius wil sneller inspelen op veranderingen in de samenleving. Die staat nooit stil. En wij ook niet. Daarom hebben we in 2019 onze organisatie anders ingericht. Wendbaar werken én steeds kortcyclisch waarde toevoegen voor mensen en organisaties is ons uitgangspunt. De SAFe Agile werkwijze; ‘SAFe bij Logius’, helpt ons hierbij. Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Met deze werkwijze krijgen teams de ruimte om onze dienstverlening optimaal te ontwikkelen en steeds waarde te creëren voor onze eindgebruikers. We plannen samen met stakeholders ons werk in. Zo laten we transparant zien hoe we bouwen aan de digitale overheid die werkt voor iedereen.