Het is van groot belang dat we onze digitale gegevens veilig en makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Een standaard is een afspraak over informatie of een proces. Als computersystemen gegevens uitwisselen, dan moeten zij die afspraken of processen hanteren. Doen ze dat niet, dan kunnen er fouten ontstaan, kan het systeem misbruikt worden of wordt verkeerde data overgenomen. De overheid is verplicht om open standaarden, die relevant zijn voor hun project, uit te vragen bij het inkopen van ICT-diensten en software.

'Lege waarden in de tabel betekenen dat de betreffende standaard niet relevant is voor de voorziening of dienst'

Jaarlijkse monitor open standaarden
Voorziening Ades Baseline Profiles BWB DKIM DMARC DNSSEC Digikoppeling 2.0 HTTPS en HSTS IPv4 en IPv6 NEN-ISO/IEC 27001/27002 NLCIUS OWMS Open Api Specifications   PDF 1.7, PDF/A-1 of PDF/A-2 SAML SETU SKOS SPF STARTTLS en DANE Standaard TLS XBRL
Stelselcatalogus Ja Ja Ja Ja Ja Ja Status
Stelsel Electronische Toegangsdiensten Ja Gepland Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Status Ja
Samenwerkende Catalogi Ja Ja Ja Ja Ja Ja Status Ja
MijnOverheid Ja Ja Ja Ja Ja Deels Ja Ja Ja Ja Ja Ja Status Ja
Digilevering Ja Ja Ja Ja Ja Ja Status
DigiInkoop Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Status Ja
eFactureren Status
Digipoort Ja Gepland Gepland Ja Ja Ja Ja Gepland Status Ja Ja
DigiD Machtigen Ja Ja Deels Ja Ja Ja Ja Deels Ja Status Ja
Digimelding Gepland Gepland Ja Ja Gepland Status
Diginetwerk Gepland Gepland Ja Status
PKIoverheid Ja Ja Deels Gepland Ja Ja Ja Status Ja
SBR Ja Ja Deels Ja Ja Status
DigiD Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Gepland Status Ja