Het belang van snel reageren op veranderingen werd in 2020 opnieuw duidelijk. Het Standaard Platform maakt dit mogelijk voor de digitale overheid.

Een geplande zakenreis naar Engeland. Een urgent familiebezoek in Duitsland. Ook tijdens corona viel er soms niet te ontkomen aan een trip naar het buitenland. Om reizigers te informeren over de zelf te nemen maatregelen liet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eind 2020 een nieuwe website bouwen: de Quarantaine Reischeck.

“Normaal gesproken kost het bouwen van zo’n site wel even”

Snelle ontwikkeling

Een snelle ontwikkeling van de site zou, zo hoopte het ministerie, fors wat extra besmettingen kunnen schelen. Tegelijkertijd moest de site natuurlijk wel aan de veiligheidseisen van de overheid voldoen. “Normaal gesproken kost het bouwen van zo’n site wel even”, zegt Eric Schneider, product manager bij Logius. “Nu hadden we binnen enkele dagen een veilige site.”

Dat tempo werd mogelijk dankzij het Standaard Platform: een thuisbasis voor veel overheidssites, zoals de Quarantaine Reischeck, waarin randvoorwaarden als cyberveiligheid vooraf al zijn ingebouwd.

“Nu hadden we binnen enkele dagen een veilige site.”

Makkelijk controleren en vernieuwen

“De site zelf wordt door een applicatiebouwer ontwikkeld”, legt Eric uit. “Als beheerder geeft Logius deze site een eigen plekje op het Standaard Platform. We zorgen voor een koppeling met het internet. Maken mogelijk dat de eigenaar de site makkelijk kan controleren en vernieuwen. En, misschien wel het belangrijkste, dat een bezoek aan de site veilig is. Met het Standaard Platform kun je dit heel snel regelen, omdat deze voorwaarden voor alle websites gelijk zijn.”

Standaard Platform paste beter bij Logius

Tot 2020 beheerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Standaard Platform. “Zij zochten een nieuwe eigenaar, Logius wilde juist graag zo’n platform voor haar eigen diensten”, legt Eric uit. “Dus toen ook bleek dat het Standaard Platform beter bij Logius paste dan bij het ministerie, namen we het over.”

Dankzij deze overname, die soepel verliep, wordt de digitale overheid in de toekomst nóg wat veiliger. “We willen het Standaard Platform verder verbeteren, zodat het aan onze hoge kwaliteitseisen voldoet. Daar profiteren alle overheidssites op dit platform van.”

Terug naar